Materialele sectiunii

Asociația Investitorilor Străini se opune plafonării prețurilor maxime cu amănuntul pentru produsele petroliere.

Asociația Investitorilor Străini se opune plafonării prețurilor maxime cu amănuntul pentru produsele petroliere.

Asociația și-a transmis poziția, care a fost deja înregistrată printr-o inițiativă legislativă de deputații PAS, către Parlament, Guvern și ANRE. În scrisoare se menționează că mecanismul de limitare a prețurilor la produsele petroliere de bază contravin Constituției, potrivit căreia economia Moldovei este una de piață, orientată pe respectarea proprietății private și pe libera concurență. ”Prin crearea unui cadru normativ restrictiv și netransparent, statul Republica Moldova ar sfida principiile economiei de piață, sub pretextul protejării intereselor doar a unui segment de consumatori finali și fără vreo justificare bazată pe fapte sau indicatori macroeconomici. În aceste circumstanțe, statul creează, de sine stătător,condiții pentru reducerea sau chiar suprimarea investițiilor în economia Republicii Moldova, ceea ce poate avea ca efect direct inclusiv reducerea numărului locurilor de muncă și înrăutățirea condițiilor de muncă pentru salariați. O parte semnificativă a operatorilor pieței produselor petroliere din Republica Moldova, reprezintă întreprinderi cu capital străin, iar reintroducerea conceptului plafonării va genera dificultăți în acumularea fondurilor pentru efectuarea investițiilor pentru menținerea stațiilor de alimentare cu combustibil și bazelor petroliere în starea tehnică cuvenită, astfel sporind riscul de nerecuperare a investițiilor efectuate de către investitorii străiniși prejudiciind direct activitatea lor în Republica Moldova, încălcând tratatele de promovare și protejare a investițiilor străine, semnate între Guvernul RM și Guvernele altor țări.” Asociația scoate în evidență și lipsa transparenței în luarea unor decizii. De exemplu, metodologia pentru formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere de bază s-a schimbat de 16 ori în ultimii 10 ani, în timp ce schimbările apar de fiecare dată în timpul ciclurilor electorale. Asociația constată că limitarea prețului maxim este oferită fără a lua în considerare factorii importanți de stabilire a prețurilor: reduceri comerciale oferite cumpărătorilor, inclusiv în cadrul proiectelor PPP; costul stocurilor de produse petroliere la depozitele de petrol; închiderea periodică a rafinăriilor; creșterea anuală a salariului minim pe țară și valoarea contribuțiilor la fondul de asigurări medicale obligatorii și asigurările sociale de stat; creșterea taxelor locale; monopolizarea pe piață pentru furnizarea de servicii de verificare a calității produselor petroliere etc. Asociația subliniază că stabilirea prețurilor la fiecare două săptămâni, pe baza cotațiilor Platt’s pentru perioada precedentă, va pune agenții economici în dezavantaj: furnizorii internaționali vând produse petroliere folosind cotațiile medii ale lui Platt pentru o perioadă de până la 10 zile, iar companiile trebuie să suporte pierderi financiare (conform experienței mai-august 2018, când au pierdut profiturile). Într-o situație de criză economică datorată COVID-19, repetarea unei astfel de situații va crea pierderi irecuperabile pentru companii. Asociația indică lipsa unei analize tehnice și economice, încălcarea principiilor de separare a puterii de stat și principiile independenței ANRE, precum și neconcordanța proiectului de lege cu legislația europeană. // 15.03.2021 – InfoMarket

Noutați dupa tema