În Moldova au intrat în vigoare modificările care simplifică procedura de cumpărare, vânzare și înregistrare a bunurilor imobile și formalizarea gajului

În Moldova au intrat în vigoare modificările care simplifică procedura de cumpărare, vânzare și înregistrare a bunurilor imobile și formalizarea gajului

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu modificările la Legea cu privire la notariat adoptate anterior de Parlament, începând cu 22 iunie 2018, notarul este eliberat de obligația de a solicita, iar contribuabilii de a prezenta certificatele emise de către Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, în partea ce ține de bunurile ce fac obiectul autentificării contractului de înstrăinare și contractului de gaj al bunurilor supuse înregistrării. Amintim că, potrivit modificărilor, în special pentru certificarea contractelor de înstrăinare și a gajului de bunuri supuse înregistrării, va fi suficient să se prezinte documente care să confirme dreptul de proprietate asupra acestei proprietăți și extrase din registrul de garanții cu privire la lipsa unui gaj al acestei proprietăți. Excluderea necesității de a prezenta notarului, pentru certificarea contractelor de înstrăinare și garanția de proprietate, a certificatelor de la SFS privind absența sau prezența datoriilor la bugetul pentru această proprietate, va reduce timpul și costurile cetățenilor pentru tranzacția de cumpărare și vânzare și înregistrarea proprietății. Potrivit datelor statistice, în Moldova circa 400 mii de persoane efectuează anual tranzacții cu bunuri imobiliare.//11.07.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema