Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități antreprenoriale trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit la Serviciului Fiscal de Stat până pe 25 martie.

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități antreprenoriale trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit la Serviciului Fiscal de Stat până pe 25 martie.

Serviciul fiscal de stat a reamintit că persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie. Declarația poate fi depusă electronic sau pe hârtie. În același timp, se remarcă faptul că persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice și instituțiilor publice, formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă reprezentanța permanentă a nerezidentului în Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului. În același timp, începând cu perioada fiscală 2020, au fost efectuate modificări în partea ce ține de determinarea venitului impozabil pentru agenții economici subiecți ai sectorului IMM, a fost extinsă baza impozabilă. Astfel, obiect al impunerii îl constituie venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală de declarare, cu excepția: veniturilor din subvenții; veniturilor din recuperarea prejudiciului material; veniturilor din plusurile de active imobilizate și circulante, constatate la inventariere; veniturilor din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente; veniturilor din dividende; veniturilor din compensarea pierderilor în urma calamităților și altor evenimente excepționale; veniturilor rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general; veniturilor rezultate din diferența de curs valutar. De asemenea, începând cu perioada fiscală 2020, agenții economici subiecți ai sectorului IMM urmează să își declare obligațiile fiscale privind impozitul pe venit prin darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20), începând cu perioada de declarare 2020. Termenul-limită de achitare - 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal. Întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: o pătrime a sumei – până la 25 septembrie, iar restul sumei – până la 25 decembrie ale anului fiscal. Agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății, precum și persoanele fizice ce desfășoară activități independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. // 02.03.2021 – InfoMarket.

Noutați dupa tema