Consiliul municipal Chişinău a păstrat cea mai mare parte a ratelor taxelor locale pentru annul viitor

Consiliul municipal Chişinău a păstrat cea mai mare parte a ratelor taxelor locale pentru annul viitor

Astfel, taxa pentru amenajarea teritoriului este de 80 lei pe an pentru un angajat, taxa pentru organizarea licitaţiilor şi loteriilor a fost aprobată la nivel de 0,1 la sută din venitul din vanzarea mărfurilor expuse la licitaţie sau suma biletelor loto, taxa pentru plasarea publicităţii – 5 la sută din venitul vanzărilor serviciilor de plasare sau distribuire a publicitării, taxa pentru folosirea simbolurilor locale – 0,15 la sută din veniturile vanzărilor producţiei date, taza pentru locuire temporară – 5 la sută din veniturile vazării serviciilor structurilor de plasare, taxa pentru publicitate exterioară – 500 lei pe an pentru un mp. Taxa de piaţă este stabilită în funcţie de suprafaţa terenului şi obiectului imobil, situate pe teritoriul pieţelor: 40 lei pentru un mp de suprafaţă pentru pieţele alimentare, agrare, nealimentare şi mixte; 12 lei pentru un mp pentru pieţele auto, care activează în afara oraşului cu un regim de lucru de 1-3 zile pe saptamană, 30 de lei pentru un mp - pentru pieţele auto, care activează în afara oraşului cu un regim de lucru de 6-7 zile, 60 lei pentru un mp pentru pieţele auto, care activează în oraş cu un program de lucru de 1-3 zile, 72 lei pentru un mp pentru pieţele auto, care activează în oraş cu un program de lucru de 6-7 zile; 720 de lei pentru un mp în pieţele de flori care lucrează non-stop, situate în permietrul parcurilor, 60 lei pentru un mp pentru alte pieţe de flori care lucrează non-stop, 15 lei pentru un mp pentru pieţele second-hamd. Sunt scutite de taxe locale organelle publice locale şi structurile finanţate din buget; reprezentanţele diplomatice, Banca Naţională, proprietarii şi deţinătorii de bunuri folosite în interesul societăţii. Unele categorii de contribuabili din capital sunt scutiţi partial de taxele locale. Documentul privind impozitele locale pentru anul viitor poate fi accesat pe site-ul primăriei (www.chisinau.md). // 01.12.2017 – InfoMarket.

Noutați dupa tema