63,8865% din acțiunile Moldindconbank nou-emise sunt scoase la vânzare la licitație BVM în pachet unic la prețul inițial de 240,74 lei pe acțiune, valoarea lor totală depășind 764,04 milioane lei.

63,8865% din acțiunile Moldindconbank nou-emise sunt scoase la vânzare la licitație BVM în pachet unic la prețul inițial de 240,74 lei pe acțiune, valoarea lor totală depășind 764,04 milioane lei.

Potrivit Agenției Proprietății Publice, pentru vânzarea pe piața reglementată prin Bursa de Valori a Moldovei, au fost oferite spre licitație 3.173.751 acțiuni (63,8865%) ale acțiunilor Moldindconbank la un preț de pornire de 240,74 lei pentru 1 acțiune nominală în valoare de 100 de lei. Licitarea va avea loc între 18 și 20 martie. Licitarea va avea loc între 18 și 20 martie. În același timp, acțiunile oferite spre vânzare pot fi achiziționate exclusiv de către persoanele care au primit în prealabil permisiunea scrisă a Băncii Naționale, în conformitate cu Legea privind activitatea băncilor. Amintim ca anterior, Agenția Proprietății Publice, în numele Guvernului Republicii Moldova, a cumpărat la Bursa de Valori a Moldovei un pachet de 63,8865% din acțiunile Moldindconbank pentru 760,11 milioane lei (3173751 acțiuni la un preț inițial de 239,5 lei fiecare) pentru vânzarea ulterioară. În calitate de potențial cumpărător, Doverie-Invest (Bulgaria), care a semnat un contract preliminar de cumpărare a acțiunilor Moldindconbank la Agenția Proprietății Publice, precum și alți potențiali cumpărători, care vor primi permisiunea preliminară corespunzătoare din partea Băncii Naționale, vor putea participa la această licitație. Amintim că compania bulgară Doverie United-Holding AD a primit la 22 ianuarie permisiunea Băncii Naționale a Moldovei de a achiziționa 63,8865% din acțiunile Moldindconbank. Guvernul Moldovei a adoptat o hotărâre privind achiziționarea și deznaționalizarea noilor acțiuni emise de Moldindconbank, pe baza căreia Agenția Proprietății Publice din partea Guvernului Republicii Moldova a semnat ulterior un contract preliminar cu Doverie-Invest pentru achiziționarea de noi acțiuni la Moldindconbank. S-a convenit că în viitor, Agenția Proprietății Publice va pune în vânzare la licitație "cu strigare" acțiunile achiziționate ale Moldindconbank la prețul inițial de vânzare de peste 764,04 milioane lei (prețul de achiziție al acțiunilor noi plus costurile aferente vânzării aceste acțiuni). Trebuie remarcat faptul că anterior a fost aplicată o procedură similară acțiunilor unei alte bănci cu valoare sistemică - Moldova-Agroindbank: un pachet de 41,09% din acțiunile nou emise a fost vândut pentru 451,53 milioane lei (23,03 milioane euro) fin Bursa de Valori din Moldova consorțiului internațional de investitori (BERD, Invalda INVL și Horizon Capital). Moldindconbank este o bancă cu valoare de sistem, a doua ca mărime pe piața din Moldova. Acesta reprezintă aproximativ 23,2% din depozitele persoanelor fizice, iar deponenții săi sunt 604 mii de persoane. În același timp, Moldindconbank se situează pe primul loc după numărul cardurilor în circulație, cu o cotă de 37,8%.// 13.03.2019 – InfoMarket.

Noutați dupa tema