Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 9 luni an. 2017 109444 +3,8% până la 9 luni 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul ian.2018 2903,5 +3,6% de incep.a.2018
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) 2017 1199,7 +11,2% de 2016
Inflatia ian.2018 (12 luni) 6,5% +3 pp până la ian.2017
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) 2017 33947,6 +17,5% de .2016
Datoria externa, mil.USD 2017 1700,67 +16,11% de la începutul an.2017
Investiti straine directe, mln. USD 9 luni al an. 2017 136,5 creștere de 1,5 ori la 9 luni 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) 2017 - +3,4% până în 2016
Productie agricola (ml. lei) 2017 +8,6 de 2016
Export (mil. USD) 2017 2425,1 +18,6%6 de 2016
Importuri (mln. USD) 2017 4831,4 +20,2% de 2016
Salariul mediu pe tara (lei) trim.III 2017 5809,1 +11,1% în III trim. 2016
Nivelul somajului (%) III trim. 2017 3,4% +0,5 p p în trim. III al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii