Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) Trim. I din 2017 29670 +3,1% până la I trim. 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii iulie 2016 2474,78 +12,2% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) I sem.de an. 2017 551,68 +9,7% pentru sem. I al an. 2016
Inflatia iulie 2017 (12 luni) 7,3% +0,3 pp până la iulie 2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) I sem.de an 2017 15721,6 +22% la sem.I 2016
Datoria externa, mil.USD I sem. 2017 1604,61 +9,55% de incep.an.2017
Investiti straine directe, mln. USD 2016 255,11 -21,4% la 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 28.06.2017 8% -1 p.p.
Productie industriala (mln.lei) ian.-mai 2017 - +0,3% în ian.-mai 2016
Productie agricola (ml. lei) I sem. 2017 4566 -5% sem.I din 2016
Export (mil. USD) I sem.din 2017 1028,2 +13,6% în sem. I al an. 2016
Importuri (mln. USD) I sem.de an 2017 2181,4 +16,8% I la sem.din 2016
Salariul mediu pe tara (lei) Trim. I 2017 5218,9 +11,3% în I trim. 2016
Nivelul somajului (%) I trim. 2017 6,3% +0,1 Pp în trim. I al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii