Noutaţi

Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) 2018 190016 +4% până la2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul feb. 2018 2793,91 -6,7% de incep.a.2019
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian. 2019 85,99 -8,7% până în ian. 2018
Inflatia feb. 2019 (12 luni) 2,4% -2,6 p.p.până în feb. 2018
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) ian. 2019 2531,2 +10% până în ian. 2018
Datoria externa, mil.USD ian. 2019 1697,34 +0,5% de la încep. an.2019
Investiti straine directe, mln. USD 9 luni 2018 144,4 -0,8% pe 9 luni 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) 2018 - +3,7% până în 2017
Productie agricola (ml. lei) 2018 - +2,5% până în 2017
Export (mil. USD) 2018 2706,9 +11,6% până în 2017
Importuri (mln. USD) 2018 5764,3 +19,3% până în 2017
Salariul mediu pe tara (lei) IV trimestrul 2018 6987,5 +14,3% până în al IV trim. din 2018
Nivelul somajului (%) IV trimestrul 2018 2,9% -0,4 p. p. până în trim IVal an. 2017.
Numarul populatiei 2018 3547,5 mii -