Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I trimestrul 2018 37609 + 3,7% de trim. I al an. 2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul iulie 2018 2970,41 +6% de incep.a.2018
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) I semestrul an.2018 640,3 +16,1% până la I jumătate a an. 2017
Inflatia iulie 2018 (12 luni) 3% -4,3 p.p.până în iulie 2017
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) I sem. an. 2018 17288 +10% până la I jumătate a an.2017
Datoria externa, mil.USD I sem. an. 2018 1670,05 -1,8% de la începutul an.2018
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2018 63,12 +25,6% față de trim. I al an. 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) I sem. an. 2018 - +8,4% până în I jumătate a an. 2017
Productie agricola (ml. lei) I sim.2018 5028 +7,2% până în I jumătate a an. 2017
Export (mil. USD) I sem. 2018 1315,2 +27,9% până în I jumătate a an. 2017
Importuri (mln. USD) I sem. 2018 2735,2 +25,4% față de I jumătate a an. 2017
Salariul mediu pe tara (lei) I trimestrul 2018 5906,5 +13,2% față de trim. I al an. 2017
Nivelul somajului (%) I trimestrul 2018 4,1% -2,2 p. p. până în trim. I al an. 2017.
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii