Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) Trim. I din 2017 29670 +3,1% până la I trim. 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii mai 2016 2335,65 +5,9% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-apr.2017 г. 338,02 +6,8% în ian.-apr. 2016
Inflatia mai. 2017 (12 luni) 7,4% - 0,5 pp până la mai 2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) ian.-apr.2017 10124,4 +21% a ian-apr. 2016
Datoria externa, mil.USD ian.-apr. 2017 1555,33 +6,2% de incep.an.2017
Investiti straine directe, mln. USD 2016 255,11 -21,4% la 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 27.10.2016 9% -0,5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) ian.-apr. 2017 - -1,3% în ian.-apr. 2016
Productie agricola (ml. lei) ian.-mar. 2017 - + 1,1% în ian.-mar. 2016
Export (mil. USD) Ian.-apr. 2017 682,4 +14,7% în ian-apr.2016
Importuri (mln. USD) ian.-apr. 2017 1392,2 +14,5% în ian.-apr.2016
Salariul mediu pe tara (lei) Trim. I 2017 5218,9 +11,3% în I trim. 2016
Nivelul somajului (%) I trim. 2017 6,3% +0,1 Pp în trim. I al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii