Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I semestrul 2018 81775 +4,5% până la I jumătate an. 2017
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul nov. 2018 3014,59 +7,5% de incep.a.2018
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) Ian.-oct. 2018 1067,04 +7,9% până în ian.-oct.2017
Inflatia oct. 2018 (12 luni) 1,2% -6,7 p.p.până în oct. 2017
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) Ian.-oct. 2018 29854,1 +9,8% până în ian.-oct.2017
Datoria externa, mil.USD Ian.-oct. 2018 1653,2 -2,8% de la începutul an.2018
Investiti straine directe, mln. USD I jumătate de an al 2018 108,41 +61% până în I jumătate a an. 2017
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) Ian.-oct. 2018 - +4,6% până în ian.-oct. 2017
Productie agricola (ml. lei) Jan-Sep - 2018 22340 +0,2% până în ian.-sep. 2017
Export (mil. USD) Ian.-oct. 2018 2219 +15,6% până în ian.-oct. 2017
Importuri (mln. USD) Ian.-oct. 2018 4722 +20,9% până în ian.-oct. 2017
Salariul mediu pe tara (lei) III trimestrul 2018 6507,3 +12% până în al III trim. din 2017
Nivelul somajului (%) III trimestrul 2018 2,2% -1,2 p. p. până în trim.III al an. 2017.
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii