Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I sem. an. 2017 63921 +2,8% până în I sem.an. 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii noem.2017 2726,06 +23,6% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-oct.2017 988,24 +9,5% până în ian.-sep.2016
Inflatia noem.2017 (12 luni) 7,3% +4,7 pp până la noem.2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) Ian.-oct.2017 27187,2 +20,8% de ian.-oct.2016
Datoria externa, mil.USD ian.-oct.2017 1658,41 +13,23% de la începutul an.2017
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2017 67,46 +7,1% la trim. I 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 5.12.2017 6,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) Ian.-oct.2017 - +3,4% până în ian.-oct.2016
Productie agricola (ml. lei) ian.-sep.2017 22509 +3,7 ian.-sep. din 2016
Export (mil. USD) ian.-oct. 2017 1920 +17,5% față de ian.-oct.2016
Importuri (mln. USD) ian.-oct.2017 3904,7 +19,2% de ian.-oct.2016
Salariul mediu pe tara (lei) trim.III 2017 5809,1 +11,1% în III trim. 2016
Nivelul somajului (%) III trim. 2017 3,4% +0,5 p p în trim. III al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii