Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova

Indicator Period Date Dinamica
PIB in preturi curente (mil.lei) I sem. an. 2017 63921 +2,8% până în I sem.an. 2016
Rezerve oficiale ale BNM, mil. USD la sfârșitul lunii sep.2017 2629,41 +19,2% de incep.a.2017
Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) ian.-aug.2017 762,89 +9,5% până în ian.-aug.2016
Inflatia sep.2017 (12 luni) 7,6% +4,6 pp până la sep.2016
Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) Ian.-aug.2017 21118,5 +21,2% de ian.-aug.2016
Datoria externa, mil.USD ian.-aug.2017 1638,71 +11,88% de la începutul an.2017
Investiti straine directe, mln. USD I trim. al an. 2017 67,46 +7,1% la trim. I 2016
Rata de baza a BNM (% anual) de la 28.08.2017 7,5% -0.5 p.p.
Productie industriala (mln.lei) Ian.-aug.2017 - +1,4% până în ian.-aug.2016
Productie agricola (ml. lei) I sem. 2017 4566 -5% sem.I din 2016
Export (mil. USD) ian.-aug. 2017 1427,9 +15,2% față de ian.-aug.2016
Importuri (mln. USD) ian.-aug.2017 3008 +18,7% de ian.-aug.2016
Salariul mediu pe tara (lei) trim.II 2017 5636,7 +13,2% în II trim. 2016
Nivelul somajului (%) II trim. 2017 3,5% -0,5 p p în trim. II al an. 2016
Numarul populatiei 2015 3553,1mii - 2,1 mii