În perioada activizării Fondului garantării creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în sumă de circa 81 mil lei pentru peste 290 de companii

În perioada activizării Fondului garantării creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în sumă de circa 81 mil lei pentru peste 290 de companii

Potrivit datelor Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM), cele peste 290 de companii au obţinut credite bancare în valoare de cca 241 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 364 mil. lei. FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scop facilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborări cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comerţbank SA. FGC garantează până la 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și întreprinderi gestionate de femei. // 05.02.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema