În anul 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat 190 miliarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,0% faţă de anul 2017 semidefinitiv.

În anul 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat 190 miliarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,0% faţă de anul 2017 semidefinitiv.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în același timp, produsul intern brut pentru al patrulea trimestru al anului 2018 s-a ridicat la 50 miliarde 871 milioane de lei și a crescut în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2017, potrivit datelor inițiale, cu 3,9%. Luând în considerare ajustările sezoniere, creșterea PIB-ului în al patrulea trimestru al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost de 3,8%, iar față de trimestrul III 2018 - 1,1%. la creșterea PIB, în anul 2018 față de anul 2017, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuții pozitive mai importante avînd următoarele activități economice: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 5,7%; construcțiile (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,9%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a VAB (cu 16,0%); industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%; agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,2%), cu o pondere de 10,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,9%; informațiile și comunicațiile (+0,2%), cu o pondere de 4,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%. Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 1,4% în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,2% și cu 13,7%, corespunzător. Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și asistență socială au avut o contribuție negativă la creșterea PIB (-0,1%) ca urmare a reducerii VAB cu 0,6%. Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal: consumului final al gospodăriilor populației (+3,2%), cu o pondere de 84,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,8%; formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție mai redusă la formarea PIB (24,3%), dar care a înregistrat o majorare semnificativă a volumului său, cu 14,0%. Contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,4%), consecință a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (56,3%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,4%) și a creșterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii cu 8,9% corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 4,8%.// 15.03.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema