În 2017, veniturile bugetului de stat al Moldovei constituie 33 mlrd 947,6 mil lei, sau cu 17,5 la sută (5,07 mlrd lei) mai mult decât indicele anului 2016

În 2017, veniturile bugetului de stat al Moldovei constituie 33 mlrd 947,6 mil lei, sau cu 17,5 la sută (5,07 mlrd lei) mai mult decât indicele anului 2016

În acelaşi timp, cheltuielile bugetului de stat al Moldovei anul trecut au însumat 35 mlrd 479,2 mil lei, în creştere cu 9,8 la sută (+ 3 mlrd 166 mil lei), în comparație cu anul precedent. Potrivit Ministerului de Finanțe, ca și mai înainte, cele mai mari sume de venituri către trezorerie în 2017 au fost aduse de Serviciul Fiscal. În structura veniturilor bugetului de stat în ianuarie-decembrie 2017, veniturile furnizate de Serviciul Vamal au însumat 20 miliarde 372,5 milioane lei, în creștere cu 2 miliarde 896,4 milioane lei (+16,6%), față de aceeași perioadă a anului 2016. În același timp, veniturile administrate de Serviciul Fiscal în 2017 s-au ridicat la 14 miliarde 315,4 milioane lei, depășind indicatorii din 2016 cu 2 miliarde 766,7 milioane lei (+ 23,9%). Veniturile obținute din proiectele finanțate din surse externe în anul 2017 au constituit 288.6 mil. Lei, față de 353.6 mil lei în anul precedent, fiind reduse cu 18.4 la sută. Potrivit Ministerului Finanțelor, din valoarea totală a veniturilor generice și colectate (33 de miliarde 659 mil lei) impozitele și taxele pe venit în 2017 au totalizat 31 mld 201,7 mil. Lei, sau cu 19,4% (5 mlrd 076,1 mil lei) mai mult comparativ cu 2016. Veniturile din impozit pe venit s-au ridicat la 5 miliarde 541,6 mil lei și au crescut cu 18,8% (878,2 mil lei). Veniturile din TVA (retur TVA) au constituit 16 mlrd 788.8 mil Lei (49,5% din total), în creştere cu 2 mld. 284 mil Lei (+ 15,7%). Veniturile din accize (inclusiv restituirea accizelor) se ridica la 5 miliarde 947 mil lei, ceea ce reprezintă 30,8% (1 miliard 401,3 mil lei) mai mult comparativ cu 2016. Returnarea de către ministerul Finanţelor a TVA şi accizelor în 2017 a însumat 2 mlrd 855,2 mil lei sau cu 116,6 mil lei – 4,2 la sută, mai mult faţă de un an mai devreme. În structura cheltuielilor bugetului de stat pentru anul trecut, poziţiile de bază au fost ocupate de: educație - 9 miliarde 002,3 milioane lei (în 2016 - 8 miliarde 269,1 milioane lei), protecție socială - 6 miliarde 653,8 milioane lei (6 miliarde 651 milioane lei), servicii publice - 5 miliarde 894,3 milioane lei (5 miliarde 313,4 milioane lei), servicii economice - 4 miliarde 770,4 milioane lei (3 miliarde 773,3 milioane lei), ordinea publică și asigurarea securității naționale - 4 miliarde 021,6 milioane lei (3 miliarde 327,5 milioane lei), asistență medicală - 3 miliarde 459,6 milioane lei (3 miliarde 267,5 milioane lei) și etc. // 29.01.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema