Termenul de activitate al ZEL Valcaneş va fi prelungit de la 25 la 37 ani (până în 2035), iar suprafaţa acesteia va fi redusă cu 15,1 ha – de la 122,3 până la 107,2 ha.

Termenul de activitate al ZEL Valcaneş va fi prelungit de la 25 la 37 ani (până în 2035), iar suprafaţa acesteia va fi redusă cu 15,1 ha – de la 122,3 până la 107,2 ha.

Acest lucru este prevăzut de modificările le legea privind ZEL în cauză, votat de parlament în lectura a doua. Autorii proiectului au menţionat că propunerea de reducere a suprafeţei acesteia a fost propusă de administraţia zonei. Aceasta a optat pentru excluderea din ZEL a unui teren cu suprafaţa de 24,3793 ha, care are destinaţie agricolă, dar nu este folosit în prezent şi nu sunt perspective de atragere a investitorilor, pentru că nu există căi de acces spre teren, lipsesc comunicaţiile, relieful este dificil. De asemenea, pentru realizarea obiectivelor industriale va trebuie de plătit compensaţii pentru schimbarea destinaţiei terenului, pentru care va fi nevoie de aproximativ 50 mln lei. În acelaşi timp, în componenţa ZEL Valcaneş urmează să fie inlcus un alt lot de teren, care aparţine SA Vulcanesti-Petrol, cu suprafaţa de 9,3282 ha. Această companie de stat acum nu activează, dar teritoriul ei este atractiv pentru investitori, are căi de acces, inclusiv cale ferată. Există toată infrastructura necesară – gazoduct, sondă arteziană, 2 transformatoare, rezervoare pentru carburanţi. De asemenea, există un bloc administrativ, depozit, spaţii de producere. Teritoria acestei companii este îngrădită şi este în preajma ZEL Valcaneş. În cazul includerii SA Vulcaneşti Petrol în componenţa ZEL Valcaneş, un investitor potenţial este gata să realizeze un amplu proiect investiţional de producere a biodieselului, iar volumul investiţiilor va fi de $10 mln. În cazul lansării proiectului investiţional de producere a biodieselului, volumul anual al vânzărilor va fi de 500-700 mln lei, urmează să fie create 50 de noi locuri de muncă. Defalcările anuale la buget sunt planificate la cel puţin 10 mln lei. // 17.03.2017- InfoMarket.

Noutați dupa tema