IPRE propune soluții pentru eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

IPRE propune soluții pentru eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) a organizat o audiere publică privind propunerile de eficientizare a procesului de planificare urbană în mun. Chișinău, prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Scopul studiului de politici publice, elaborate de expertul Victor Chironda, este asigurarea calității procesului de planificare și dezvoltare urbană sustenabilă prin asistarea autorității publice locale în reorganizarea Direcției Generale Arhitectură Urbanism și Relații Funciare a Primăriei Chișinău (DGAURF). Analizând problemele și provocările cu care se confruntă administrația publică locală, expertul IPRE a identificat câteva cauze primare ale ineficientei sistemului de planificare și dezvoltare urbană din Chișinău. Acestea sunt: supraîncărcarea DGAURF cu funcții administrative legate de managementul patrimoniului funciar, în defavoarea funcțiilor de elaborare de politici publice și documentației de urbanism; combinarea unor funcții și competențe în cadrul DGAURF generează conflict de interese și risc sporit de corupție în cadrul instituției; lipsa informației publice și a digitalizării proceselor și datelor în cadrul DGAURF; incapacitatea DGAURF de modernizare și adaptare a sistemului de planificare urbană la practicile și metodele moderne de planificare și dezvoltare urbană. În baza problemelor identificate și a soluțiilor propuse în analiza de politici publice, expertul IPRE a venit cu următoarele recomandări: transferul funcțiilor de gestionare a patrimoniului funciar de la DGAURF către Direcția Generală Economie și Patrimoniu, restructurarea organizațională a DGAURF în Direcți Generală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, cu crearea următoarelor substructuri: Direcția de Urbanism, Serviciul de Urbanism, Serviciul de Autorizare, Serviciul Proiecte Urbane, Serviciul Publicitate Stradală și Serviciul de Cadastru Funcțional Urban; elaborarea și implementarea unui set de măsuri și documente de reglementare a activităților și proceselor, de asigurare a controlului și disciplinei și de instruire a funcționarilor din cadrul DGAURF, implementarea serviciului de management integrat al teritoriului și utilizarea instrumentelor inteligente de evidență, monitorizare și control a activității de planificare teritorială. Totodată, implementarea politicilor publice propuse poate avea următorul impact pe termen mediu și lung, cum ar fi: creșterea eficienței gestionării patrimoniului public municipal; creșterea încasărilor la bugetul municipal din înstrăinarea bunurilor de proprietate publică; crearea unui cadru investițional municipal atractiv și transparent; sporirea transparenței în gestionarea patrimoniului municipal; asigurarea unei dezvoltări urbane sustenabile, planificate și echilibrate. // 14.03.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema