Guvernul a aprobat conceptul tehnic  al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice - MTender”

Guvernul a aprobat conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice - MTender”

Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, MTender este un sistem electronic al achiziţiilor publice care va permite creşterea transparenţei, viteza şi concurenţa achiziţiilor, și va contribui la excluderea definitivă a utilizării hârtiei din acest proces, în mod special la depunerea ofertei. Acest sistem electronic reprezintă doar un element al reformei ample anunţate pe domeniul achiziţiilor publice. Implementarea Registrului de Stat al Achizițiilor Publice va reduce cheltuielile de stat cu 5-30%, va spori acoperirea sistemului de achiziții publice, ceea ce va duce la creșterea numărului de tranzacții. De asemenea, MTender va reduce costurile de logistică și tipărire cu 150-1200 de lei pentru o singură tranzacție. Timpul pentru încheierea tranzacțiilor va fi, de asemenea, redus cu 20-40%. Un aspect inovativ este că sistemul MTender va fi interconectat cu serviciile electronice: MConect, MLog, eFactura, MPass, MPay, MSign, MNotify. Astfel, sistemul va permite în regim online gestionarea procesului de achiziții publice, emiterea și circularea facturilor eferente contractelor de achiziții și efectuarea nemijlocită a plăților. Octavian Armasu a reamintit că sistemul MTender a fost testat în mod pilot începând din ianuarie 2017. Funcționarea sistemului în mod pilot în decurs de 15 luni a dus la creșterea numărului de participanți la procedurile de achiziții publice, la creșterea nivelului de competitivitate a achizițiilor publice, la creșterea nivelului de încredere între IMM-uri în procesul de achiziții publice și la economisirea resurselor financiare și creșterea concurenței. În cadrul testării, s-a promovat și ideea unei creșteri generale a transparenței achizițiilor: companiile private s-au alăturat platformei MTender din proprie inițiativă, printre care EuroCreditBank, Moldova Agroindbank, Mobiasbancă-Groupe Societe Generale, Iute Credit, Donaris Vienna Insurance Group, Starnet, Dixi Media, Efes Vitanta Moldova Brewery. Implementarea noului sistem electronic de achiziții publice va fi efectuată cu suportul Comisiei Europene în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 și în limitele surselor alocate Ministerului Finanțelor. Costul menținerii sistemului va fi acoperit de comisioanele plătite de agenții economici care participă la procedurile de achiziție prin sistemul MTender. Tarifele pentru aceste servicii vor fi aprobate ulterior. //12.07.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema