Guvernul a adoptat, prin asumarea răspunderii în fața pParlamentului, modificări în Legea bugetului de stat pentru 2020, majorând deficitul cu încă 1,2 mlrd lei

Guvernul a adoptat, prin asumarea răspunderii în fața pParlamentului, modificări în Legea bugetului de stat pentru 2020, majorând deficitul cu încă 1,2 mlrd lei

Potrivit modificărilor, veniturile bugetului de stat pentru acest an vor fi majorate cu 52,4 mln lei (+ 0,14%), de la 37 mlrd 798,6 mln lei până la 37 mlrd 851 mln lei, iar cheltuielile bugetare - cu 1 mlrd 283,8 mln lei (+ 2,4%), de la 53 mlrd 773,8 mln lei până la 55 mlrd 057,6 mln lei. Ca urmare, deficitul bugetar în 2020 va crește cu 1 mlrd 231,4 mln lei (+ 7,7%), de la 15 mlrd 975,2 mln lei până la 17 mlrd 206,6 mln lei. Potrivit viceprim-ministrului, ministrului finanțelor, Sergiu Pușcuța, modificările operat în Legea privind bugetul de stat au drept scop reducerea impactului negativ al situației epidemiologice asupra sistemului de sănătate, segmentelor vulnerabile ale populației, mediului de afaceri, precum și reducerea consecințelor condițiilor climaterice nefavorabile în țară. Principalele măsuri prevăd majorarea salariilor angajaților din sistemul medical de la 1 septembrie cu 30%, acordarea ajutorului unic în sumă de 700 de lei beneficiarilor de pensii și prestații sociale care sunt mai mici de 3 mii de lei pe lună, creșterea alocărilor pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și alte măsuri menite să contribuie la reducerea impactului negative al crizei epidemiologice și economice. Potrivit ministrului finanțelor, veniturile bugetului de stat vor fi majorate, comparativ cu indicatorul aprobat anterior, datorită reevaluării încasărilor de la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital de stat (+33,9 mln lei), donațiilor pentru susținerea bugetului și organizațiilor bugetare în legătură cu situația epidemiologică și altor venituri care deja au fost încasate la bugetul de stat. În structura cheltuielilor bugetului de stat se vor majora transferurile pentru protecția socială (489,6 mln lei), sănătate (428,1 mln lei), serviciile publice de ordin general (195,1 milioane lei) și domeniul economic (160,5 mln lei). Sergiu Pușcuța a precizat că proiectul de modificare a bugetului de stat pentru 2020 prevede, în special, o creștere a transferurilor de la bugetul de stat la alte bugete. În special, în bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi transferați suplimentar 469,6 mln lei. Aceste mijloace financiare sunt suficiente pentru achitarea ajutorului unic în valoare de 700 de lei celor peste 660 de mii de pensionari care primesc mai puțin de 3 mii de leipe lună (în total vor fi necesari 466,3 mln lei) și pentru ahitarea îndemnizațiilor rudelor a 64 de medici, care a luptat în prima linie împotriva COVID-19 și au decedat din cauza complicațiilor, provocate de virus (3,3 mln lei). Încă 428 mln lei vor fi transferați de la bugetul de stat către Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, care vor fi suficiente pentru a majora salariile medicilor cu 30%, începând cu 1 septembrie (362,6 mln lei), pentru a plăti prime de până la 50% personalului serviciilor medicale de urgenţă prespitaliceşti, implicat în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, precum și pentru finanțarea cheltuielilor în creștere pentru activitatea curentă a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (65,5 mln lei). În plus, s-a decis alocarea a 175 mln lei pentru acoperirea cheltuielilor lipsă legate de personal și creșterea cu 30% a salariilor personalului medical din instituțiile finanțate din bugetele de stat și locale, începând cu 1 septembrie. De asemenea, 106 mln lei vor fi transferați din soldul Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru a acoperi o creștere de 100% a salariului de bază al pentru aproximativ 4.102 de angajați ai spitalelor. Alte 40 mln lei vor fi folosiți pentru majorarea salariilor pentru aproximativ 4.500 de angajați, iar 135 mln lei vor fi direcționați pentru a compensa cheltuielile legate de personalul lipsă din instituțiile de învățământ. Modificările aprobate de Guvern prevăd, de asemenea, o majorare a Fondului pentru susținerea sectorului agrar cu 100 mln lei; alocarea a 50 mln lei pentru majorarea Fondului de garantare a creditelor bancare pentru întreprinderile mici și mijlocii gestionatede Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), acordarea suplimentară a 50 mln lei pentru dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale în cadrul a 16 platforme industriale create în raioane; alocarea suplimentară a 20 mln lei pentru implementarea programului de stat Prima Casă, în special, pentru compensații destinate angajaților organelor de forță în cadrul Prima casă-6, alocarea a 1 mln lei pentru contractarea serviciilor de audit extern în cadrul Consiliului Concurenței și al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; alocarea a 4 mln lei pentru achiziția serviciilor de scanare (S2 Global) pentru Serviciul Vamal etc. În același timp, se prevede reducerea în jumătate a transferurilor pentru Fondul de eficiență energetică - de la 80 mln lei la 40 mln lei. Se preconizează că deficitul bugetar în anul 2020 va fi finanțat și din contul unei noi surse - asistența macrofinanciară Omnibus în sumă de 2 mlrd 080 mln lei, echivalentul a 100 mln euro, acordate de Uniunea Europeană. În plus, pentru acoperirea acestuia se prevede o emisiune suplimentară de VMS pe piața primară în valoare de 2 mlrd lei. Deficitul bugetului public național în 2020 va constitui 17 mlrd 534,5 mln lei (8,26% din PIB). //01.07.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema