Guvernul Moldovei prognozează că creşterea PIB-ului ţării în 2018 va fi de 3 la sută, iar în următorii doi ani – de 4 la sută

Guvernul Moldovei prognozează că creşterea PIB-ului ţării în 2018 va fi de 3 la sută, iar în următorii doi ani – de 4 la sută

Aceste prognoze ale indicatorilor macroeconomici sunt calculate de ministerul Finanţelor la elaborarea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aprobat de Guvern. În expresie nominală, PUB-ul Moldovei pentru anul viitor va fi de 160,1 mlrd lei, pentru 2019 – de 174,6 mlrd lei, 2020 – 190,2 mlrd lei. Ministerul Economiei şi Infrastructurii subliniază că prognoza a fost coordonată cu experţii FMI. Se aşteaptă că, creşterea PIB-ului Moldovei pentru primii trei ani va fi asigurată din contul îmbunătăţirea contextului economic şi financiar la nivel global; a unei promovări mai active a exportului moldovenesc pe piaţa UE; dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor private din partea structurilor de srat; dezvoltarea sectorului real al economiei; promovarea politicilor şi reformelor fiscale direcţionate spre reducerea cheltuielilor de stat ineficiente, asigurarea stabilităţii financiare prin susţinerea nivelului accesibil al inflaţiei şi a stabilităţii cursului de schimb, etc. Un factor important pentru creşterea economiei naţiionale va deveni şi creşterea investiţiilor în activele materiale de durată, care va contribi la: crearea noilor locuri de muncă, creşterea competitivităţii producţiei locale pe pieţele externe, creşterea cererii interne, etc. // 22.11.2017 – InfoMarket.

Noutați dupa tema