Executivul a aprobat crearea Agenției Navale a Republicii Moldova

Executivul a aprobat crearea Agenției Navale a Republicii Moldova

Noua instituţie va fi create prin fuzionarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” cu Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”. Agenția va avea misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu. Potrivit hotărârii, Agenția Navală își va concentra efortul asupra asigurării siguranței și securității navigației maritime și pe căi navigabile interne, precum și asupra exercitării atribuțiilor de stat „pavilion” și stat „port”. Nota informativă a documentului subliniază că, instituirea Agenției Navale se pliază pe angajamentele asumate odată cu semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice, pentru a spori eficiența activității lor, precum și pentru a asigura un proces decizional și de planificare strategică eficient, participativ și transparent în domeniul transportului naval. Agenția Navală se va afla în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și va colabora cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu instituțiile internaționale. Oficiul central al acesteia va fi la ChişinăuRolul acesteia va fi dezvoltarea continuă a capacităților Republicii Moldova pentru gestionarea unui număr cât mai mare de transporturi maritime și pe căi navigabile interne, ceea ce va contribui esențial la dezvoltarea economiei naționale, transportul maritim fiind un factor important în contextul cooperării economice pe plan mondial. Agenţia va percepe taxe pentru serviciile acordate de la navele înregistrate în Registul naval al Moldovei, inclusiv şi cele care intră sau ies din portul RM. Cabinetul de miniştri a aprobat şi organizarea concursului pentru funcţia de director al agenţiei şi adjuncţii acestuia. În document se mai stipuleauă că, ţinând cont de importanța transporturilor maritime și pe căi navigabile interne la nivel comunitar, UE încurajează dezvoltarea acestora prin acțiuni ce urmăresc modernizarea infrastructurilor de transport maritim, armonizarea legislațiilor specifice şi a procedurilor în domeniu.//12.07.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema