Datoria internă de stat a Moldovei a atins un nou maxim istoric, depășind suma de 23,42 miliarde lei la sfârșitul lunii februarie.

Datoria internă de stat a Moldovei a atins un nou maxim istoric, depășind suma de 23,42 miliarde lei la sfârșitul lunii februarie.

În special, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, datoria internă a Republicii Moldova la 28 februarie a constituit 23 mlrd. 421,3 milioane lei, majorându-se de la începutul acestui an cu 362,7 milioane lei (+ 1,6%). Recordul precedent al datoriei de stat interne a Republicii Moldova a fost înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2019, când a constituit 23 mld. 203,08 milioane de lei. Creșterea datoriei de stat interne în ianuarie-februarie 2019 s-a datorat creșterii emisiunii titlurilor de stat de pe piața primară cu 362.7 mil. Lei. În special, la sfârșitul lunii februarie 2019, datoria pe titlurile de stat emise pe piața primară s-a ridicat la circa 8 miliarde 276,69 milioane lei, ceea ce este cu 362,7 milioane lei mai mult decât la sfârșitul anului 2018. Ponderea acesteia a reprezentat 35,3% din totalul datoriei interne. În același timp, datoria pentru obligațiunile emise pentru îndeplinirea obligațiilor de plată ale Ministerului de Finanțe care decurg din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și 1 aprilie 2015, la sfârșitul lunii februarie 2019, a constituit 13 miliarde 081,2 milioane lei, neschimbate, în comparație cu situația de la sfârșitul anului 2018. Aceasta a reprezentat 55,9% din volumul total al datoriei interne a Moldovei la sfârșitul lunii noiembrie 2018. Datoria pe soldul convertit la sfârșitul lunii februarie 2019 s-a ridicat la 2 miliarde 063,4 milioane lei, la sfârșitul anului 2018 (8 , 8% din datoria internă totală). Potrivit Ministerului Finanțelor, în ianuarie-februarie 2019, rata medie ponderată a dobânzii la VMS vândute la licitație a fost de 6,12% (pe tipuri de VMS: 91 zile - 4,71%, 182 zile - 6,05%, 364 zile - 6,64%, 2 ani - 6,27%, 3 ani - 6,63%, 5 ani - 6,9%), ceea ce reprezintă cu 0,64 puncte procentuale mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Amintim ca, datoria națională a Republicii Moldova în anul 2018 a crescut cu 480,04 mil. Lei (+ 2,1%), însumând 23 mld. 058,57 mil lei la sfârșitul lunii decembrie.// 12.03.2019 – InfoMarket.

Noutați dupa tema