Baza de date TARIM (Tariful vamal integrat din Moldova) va fi administrată și revăzută de o comisie interdepartamentală specială.

Baza de date TARIM (Tariful vamal integrat din Moldova) va fi administrată și revăzută de o comisie interdepartamentală specială.

Din componența acesteia vor face parte reprezentanți ai Serviciului Vamal, Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor. Decizia de creare a comisiei a fost aprobată de guvern. Comisia are drept scop asigurarea managementului Tarifului vamal integrat al Moldovei prin aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor față de toate măsurile tarifare și netarifare din domeniul comerțului extern. Din competențele comisiei va mai face parte avizarea proiectelor de acte normative și legislative care prevăd introducerea măsrilor tarifare și/sau de politică economică, aplicate față de mărfurile importate/exportate, pentru stabilirea pozițiilor și subpozițiilor TARIM și introducerea lor în baza de date TARIM. Comisia va asigura stabilirea corectă a pozițiilor tarifare pentru categoriile de mărfuri față de care vor fi aplicare documente permisive pentru import/export și/sau restricții față de interdicțiile de import/export. Comisia va mai aproba introducerea în TARIMa informației necesare despre măsurile tarifare și/sau măsurile de politici economice aplicate față de mărfurile importate sau exportate. Baza de date TARIM este disponibilă pe site-ul Serviciului vamal și include informații detaliate despre cotele tarifare, taxe anti dumping și restricții la import sau export, alte măsuri tarifare și de politică economică aplicate față de mărfurile importate sau exportate. // 16.03.2017- InfoMarket.

Noutați dupa tema