Macroeconomie

Consiliul Concurenţei nu a stabilit majorări semnificative a prețurilor de comercializare a produselor alimentare, precum și careva abateri de ordin concurențial.

Consiliul Concurenţei nu a stabilit majorări semnificative a prețurilor de comercializare a produselor alimentare, precum și careva abateri de ordin concurențial.

03.04.2020

Totodată, se constată că evoluția prețurilor de raft la majoritatea produselor alimentare este generată în special de relația „cerere vs. ofertă", precum și evoluția costurilor de import și/sau eventual de procesare a materiei prime. Despre aceasta a anunţat Consiliul Concurenţei, menţionând că sectorul retail-ului alimentar reprezintă un element-cheie în asigurarea securității economice a statului, iar funcționarea eficientă și coerentă a domeniului respectiv condiționează dezvoltarea ramurilor conexe ale economiei naționale. Astfel, Consiliul Concurenței monitorizează funcționarea optimă ...
full text

Restul materialelor

Pagina solicitata este disponibilă doar abonatilor resurselor de informatii InfoMarket:  1 din 1867
2 >
ultima