La efectuarea tranzacțiilor cu valută în mărime de peste 200 mii lei în casele de schimb valutar, persoanele fizice vor prezenta buletine de identitate.

La efectuarea tranzacțiilor cu valută în mărime de peste 200 mii lei în casele de schimb valutar, persoanele fizice vor prezenta buletine de identitate.

Aceasta prevede proiectul de regulament privind activitatea caselor de schimb valutar și a hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, pe care Banca Națională l-a prezentat pentru consultări publice. Documentul stabilește cerințele pentru CSV și punctele de schimb valutar ale hotelurilor. În special, se prevede că atunci când se cumpără sau se schimbă valute echivalente cu peste 200 mii lei, clienții individuali vor trebui să prezinte buletinul de identitate. Operatorul CSV sau biroului de schimb valutar din hoteluri va introduce datele personale ale clientului în registrul special. În cazul în care clientul acționează de la o terță parte, acesta trebuie să furnizeze procura din partea beneficiarului final al operațiunii de schimb valutar cu toate datele sale personale. Conform proiectelor de reglementare, toate CSV trebuie să-și dezvolte propriul program de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În același timp, operatorii lor ar trebui să informeze imediat Serviciul de combatere a spălării banilor cu privire la proprietatea, activitățile sau tranzacțiile suspecte, încălcările conexe și finanțarea terorismului imediat (în maxim 24 de ore). Aceștia trebuie, de asemenea, să informeze clientul cu privire la tranzacțiile clienților în sumă de 100 mii lei (sau echivalentul acestuia), efectuate cu numerar în una sau mai multe tranzacții în termen de 10 zile calendaristice. Consultarea privind proiectele de reglementare se desfășoară până pe 4 iunie: http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-caselor-de // 23.05.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema