Business internaţional: Dobânzile la dolari vor creşte, dar întrebarea tuturor investitorilor este de câte ori se va întâmpla în acest an?

Business internaţional: Dobânzile la dolari vor creşte, dar întrebarea tuturor investitorilor este de câte ori se va întâmpla în acest an?

Investitorii dau o şansă de peste 90% ca Janet Yellen, guvernatorul băncii centrale americane, să anunţe creşterea ratei de politică monetară de la 0,75% la 1%, conform datelor CME Group, după ce ultima astfel de acţiune a fost înregistrată în decembrie 2016.
Rămâne de văzut dacă această aştep tare a investitorilor este încorpo rată în acest moment şi în preţurile acţiunilor sau dacă o eventuală mişcare din partea Fed-ului va produce efecte puter nice în mediul bursier.
La sfârşitul anului trecut, Fed-ul a anun ţat că vor urma trei creşteri ale do bânzii-cheie, dar aprecierea tim pu rie din acest moment poate deschide ca lea către concretizarea unui scenariu care să includă patru astfel de creşteri în 2017.
Majorarea ratei de politică mone tară este efectuată în condiţiile în care sănătatea economiei este pe un trend as cendent. Şomajul în Statele Unite ale Ame ricii, cea mai mare economie la nivel mondial, este în prezent sub 5%, în timp ce creşterea economică prog no zată pentru acest an este de 2,3%, con form Fondului Monetar In ter na ţional, deşi preşedintele american Donald Trump a promis un avans de 4%.
De asemenea, piaţa de capital ame ricană a oferit randamente însem nate investitorilor în ultima vreme, iar de la începutul acestui an, indicele S&P 500 afişează o apreciere de 5,66%. Pentru a reporni economia, Ben Bernanke, guvernatorul băncii cen tra le americane de la acea vreme, a ţinut mulţi ani rata de politică monetară la 0,25%, ieftinind astfel capitalul şi mo tivând investiţiile şi consumul.
Prima apreciere a dobânzii a venit în decembrie 2015, iar dacă cea din martie se va concretiza, ar fi cea de a treia de la criză încoace.
Banca centrală americană îşi va actualiza şi predicţiile despre cea mai mare economie a lumii, rămânând de văzut cum se va pronunţa cu privire la impactul pe care îl vor avea noile măsuri ale administraţiei Trump.

Zf.ro

Noutați dupa tema