În luna martie 2019, creditele noi acordate au constituit 2 859,0 milioane lei, în creștere cu 29% față de luna martie 2018.

În luna martie 2019, creditele noi acordate au constituit 2 859,0 milioane lei, în creștere cu 29% față de luna martie 2018.

Potrivit Băncii Naţionale, ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 67,3%, a celor în valută – 32,7%. Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 923,8 milioane lei (+7,2% față de luna precedentă și +32,4% față de martie 2018. Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 935,2 milioane lei (+31,2% față de luna precedentă și +22,4% față de luna martie 2018. De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (45,5% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 31,0% din totalul creditelor acordate. Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor fizice2 (47,8%) și de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 45,8% (47,5% aparțin comerțului). Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (91,0%), ponderea majoră (47,0%) revenind comerțului.// 22.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema