Profitul net al sectorului bancar din Moldova în trimestrul I al anului 2019 a constituit 526,7 milioane lei, în creștere cu 28% (+115,1 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului 2018

Profitul net al sectorului bancar din Moldova în trimestrul I al anului 2019 a constituit 526,7 milioane lei, în creștere cu 28% (+115,1 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului 2018

Acest lucru a fost anunțat de Banca Națională a Moldovei, făcând o evaluare a situației financiare din sectorul bancar în ianuarie-martie a acestui an. Veniturile totale ale băncilor în primul trimestru al anului 2019 s-au ridicat la 1,7 miliarde lei, în timp ce ponderea veniturilor din dobânzi a fost de 62,3% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor - 37,7% (644 milioane lei). În același timp, cheltuielile totale s-au ridicat la 1,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile din dobânzile - 337,8 milioane lei (28,6% din total), iar cheltuielile neaferente dobânzilor - 842,3 milioane lei (71,4% ). Potrivit BNM, creșterea profitului net al băncilor în ianuarie-martie 2019 s-a datorat scăderii cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 12,7% (-122,1 mil. Lei). Cheltuielile cu dobânzi au scăzut cu 14,9% (-59 milioane lei), ca urmare a scăderii ratei medii a dobânzii la depozite. Veniturile din dobânzi au scăzut cu 1,6% (-17,8 milioane lei) ca urmare a scăderii ratei medii a dobânzii la credite. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, rentabilitatea activelor și randamentul capitalului propriu la sfârșitul trimestrului I 2019 a constituit 2,4% şi, respective, 14,4%, în creștere cu 0,6 puncte procentuale și 3,6 puncte procentuale față de situația de la sfârșitul anului precedent.// 07.05.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema