Băncile moldovenești nu ar trebui să încheie tranzacții cu persoane pentru care nu poate fi confirmată absența sau prezența afilierii băncii.

Băncile moldovenești nu ar trebui să încheie tranzacții cu persoane pentru care nu poate fi confirmată absența sau prezența afilierii băncii.

Acest lucru este prevăzut de amendamentele aprobate de Banca Națională a Moldovei la Regulamentul privind tranzacțiile bancare cu persoane afiliate la acesta, publicate în Monitorul oficial și care vor intra în vigoare la 19 iunie. Ca și înainte, banca poate efectua tranzacții cu persoane afiliate numai după colectarea suficientelor informații (documente) pentru a fundamenta avantajul economic pentru banca de date a tranzacțiilor, precum și pentru a-și evalua riscurile inerente. Se prevede că orice tranzacție cu o persoană afiliată a unei bănci, a cărei valoare depășește echivalentul a 1 milion lei sau valoarea sa combinată cu alte tranzacții cu o persoană afiliată sau cu clienții asociați cu o persoană afiliată, conduce la depășirea acestei sume, trebuie aprobată înainte de încheierea sau modificarea condițiilor contractuale cu votul a cel puțin majoritatea membrilor consiliului băncii. Dacă echivalentul a 1 milion de lei nu este depășit, tranzacția trebuie aprobată de organul executiv al băncii. De asemenea, se prevede ca băncile să aibă standarde interne aprobate de organul de conducere, în funcție de cunoștințele afiliaților băncii, de identificarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, inclusiv a expunerilor bancare cu persoane relevante și cu valoarea totală a acestor expuneri, precum și de monitorizarea și raportarea acestora printr-un proces independent de gestionare a expunerii. Pentru a evita riscurile excesive asociate cu tranzacțiile cu persoanele afiliate, Consiliul Băncii ar trebui cel puțin o dată pe an să revizuiască tranzacțiile cu afiliații existenți la momentul revizuirii și să ia măsurile necesare pentru a reduce riscurile corespunzătoare.// 26.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema