Banca Națională a actualizat limitele maxime ale tarifelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic de valori mobiliare (DCUVM).

Banca Națională a actualizat limitele maxime ale tarifelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic de valori mobiliare (DCUVM).

Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al Băncii Naționale în cadrul unei reuniuni din 25 aprilie. Noile limite maxime ale comisioanelor pentru serviciile DCUVM vor înlocui un document similar în vigoare din iulie 2018. Potrivit noii decizii, BNM a păstrat la zero nivelul sumei comisioanelor pentru calitatea participantului la DCUVM, precum și majoritatea comisioanelor pentru deschiderea și menținerea conturilor de valori mobiliare. Taxa de deschidere a unui cont suplimentar de valori mobiliare a rămas la nivelul de 1 mii lei, dar au fost introduse taxe pentru emiterea unui extras din contul de valori mobiliare (10 lei pentru o persoană fizică și 25 lei pentru o persoană juridică în termen de 3 zile și 25, respectiv 50 lei, pentru emiterea unui extras intr-o singura zi). De asemenea, se introduce o taxă pentru emiterea unei declarații generale privind valorile mobiliare deținute de o persoană (25 și 50 lei pentru persoane fizice și juridice pentru 3 zile și 50 și, respectiv, 100 lei pentru o zi lucrătoare) și o taxă pentru raport pentru tranzacțiile efectuate pe cont (50 lei - în 3 zile, 100 lei într-o singură zi). A fost introdusă o taxă pentru înregistrarea valorilor mobiliare în Sistemul Depozitare Central al Valorilor Mobiliare, în cazul în care banii nu sunt transferați prin sistemul central de depozitare a valorilor mobiliare la plasarea valorilor mobiliare: 0,009% din valoarea nominală a noii emisiuni, dar nu mai puțin de 500 lei și nu mai mult de 30 mii lei pentru fiecare operațiune. Taxa de înregistrare sau revocare a valorilor mobiliare deținute în custodie va fi de 5 lei. Comisia de procesare și decontare a valorilor mobiliare a rămas la același nivel, în timp ce colectarea pentru procesarea manuală a ordinelor de transfer (100 lei) a fost exclusă. Se introduce o taxă pentru procesarea documentației pe suport de hârtie depusă de participanții la Depozitarul Central - 50 lei, precum și o amendă pentru încălcarea cerințelor de utilizare a contului omnibus - 500 lei pentru o încălcare. În plus, autoritatea de reglementare a introdus noi categorii de comisii. Astfel, a fost aprobată o taxă pentru decontările tranzacțiilor cu valori mobiliare vândute pe o piață reglementată sau MTF (0,2% din mărimea tranzacției, cu excepția REPO, în cazul în care comisionul va fi de 0,06% din suma tranzacției), pentru tranzacții în afara pieței reglementate sau MTF (de exemplu, înregistrarea unei tranzacții cu valori mobiliare corporative va fi de 5 lei + 0,3% din valoarea contractului, dar nu mai mare de 3 mii lei, dacă este efectuată de DCUVM și 5 lei + 0,3% din valoarea contractului, 10 mii lei, dacă este comisă în afara DCUVM). O altă scară de taxe a fost aprobată pentru serviciile furnizate emitentului de valori mobiliare. De exemplu, taxa lunară pentru contabilizarea acționarilor va fi de la 200 la 3 mii lei, în funcție de numărul de acționari; o taxă pentru emiterea unei liste de acționari (100 de lei dacă numărul acționarilor nu depășește 100 și 100 lei + 0,2 lei pentru fiecare acționar, dacă numărul acestora depășește 100). De asemenea, a fost introdusă o taxă pentru plata dividendelor, pentru restructurarea emisiunii de valori mobiliare sau pentru punerea în aplicare a unor emisiuni suplimentare din contul capitalurilor proprii etc. Tarifele pentru noi categorii de servicii furnizate de S.U.A. se aplică începând cu 1 mai 2019.// 02.05.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema