BNM îmbunătățește supravegherea riscurilor de concentrare și cel al poziției valutare

BNM îmbunătățește supravegherea riscurilor de concentrare și cel al poziției valutare

Potrivit BNM, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă. Deciziile au fost luate cu scopul de a ajusta raportarea aferentă expunerilor mari și poziției valutare deschise, conform cerințelor stabilite în cadrul normativ și a celor mai bune practici de reglementare a piețelor financiar-bancare internaționale. Acest fapt va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ceea ce va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii. Modificările referitoare la poziția valutară deschisă se raliază la standardele internaționale de raportare privind instrumentele financiare și dispozițiile de depreciere aferente contabilizării pierderilor așteptate, precum și cele prevăzute în unele acte normative ale Băncii Naționale. Amendamentele se vor solda cu menținerea și gestionarea mai prudentă a poziției valutare deschise.// 23.04.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema