A fost lansat Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, care va dezvolta piața financiară din Republica Moldova

A fost lansat Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, care va dezvolta piața financiară din Republica Moldova

Lansarea a fost asigurată de Banca Naţională a Moldovei pe 21 mai. DUC este responsabil pentru înregistrarea, contabilizarea și decontarea valorilor mobiliare emise de subiecții moldoveni. Din 30 aprilie, DUC a efectuat 5339 de operațiuni în valoare totală de 14,84 miliarde de euro. În prezent, în DUC sunt 11 bănci, 7 brokeri, 27 emitenți și aproximativ 6000 de investitori. Trebuie remarcat faptul că funcționalitatea DUC, asociată titlurilor de stat și titlurilor de valoare ale băncii centrale, a început să funcționeze din 31 iulie 2018, cu oportunități legate de titlurile de valoare corporative și hârtie - începând cu 1 mai 2019. Crearea Depozitarului Unic Central este una dintre reformele-cheie ale pieței financiare din Moldova, implementată în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). DUC oferă serviciile de stocare a valorilor mobiliare într-un singur loc unde vor fi disponibile pentru compensare și decontare, precum și servicii de administrare corporativă. De asemenea, DUC permite transferul de proprietate asupra valorilor mobiliare în formă electronică prin actualizarea înregistrărilor electronice. Toate plățile se efectuează în banii băncii centrale prin sistemul automatizat de plăți interbancare. Amintim că până în 2018 în Moldova au existat două depozite centrale de valori mobiliare: un sistem de înregistrări privind conturile de valori mobiliare pentru titluri de stat și titluri de valoare ale băncilor centrale, precum și Depozitarul Național de Valori Bass pentru valori mobiliare corporative. Depozitarul unic a combinat funcțiile celor două depozitare anterioare și va prelua treptat operațiunile de înregistrare efectuate anterior de 10 registri independenți. Guvernatorul BNM, Octavian Armasu, a subliniat că noul mecanism de contabilitate și decontare prevăzut de DUC va oferi un nivel ridicat de transparență, securitate și eficiență în desfășurarea tranzacțiilor cu valori mobiliare. La rândul său, șeful DUC, Alexander Savva, a subliniat că modelul Depozitarului Central Unic se bazează pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare și pe legislația națională privind DUC îm baza reglementărilor UE. El a mai spus că unul dintre obiectivele DUC este trecerea definitivă a tranzițiilor pe hârtie la cele în format electronic. Directorul depozitarului a menționat că în fiecare an se cheltuiesc 2-2,5 milioane lei pentru documente. Trecerea la un format electronic va reduce în jumătate aceste costuri. De asemenea, se intenționează stabilirea unei relații cu depozitarii străini și reducerea comisioanelor pentru tranzacții. Reamintim că capitalul pentru DUC este de 1 milion de euro. f // 21.05.2019 - InfoMarket.

Noutați dupa tema