Materialele sectiunii

În luna mai 2020, creditele noi acordate în Moldova au constituit 2 mlrd 012,1 mln lei, în descreștere cu 25,9% față de luna mai 2019.

În luna mai 2020, creditele noi acordate în Moldova au constituit 2 mlrd 012,1 mln lei, în descreștere cu 25,9% față de luna mai 2019.

Banca Națională a Moldovei a informat că, în același timp, ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 72%, a creditelor în valută – 25,1%, iar a celor atașate la cursul valutei– 2,9%. Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 mlrd 448 mln lei, micșorându-se cu 4,5% față de luna precedentă și cu 23,3% față de mai 2019. Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 505,4 mln lei , fiind în scădere cu 29,1% față de luna precedentă și cu 36,3% față de luna mai 2019. Volumul creditelor atașate la cursul valutei a constituit 58,7 mln lei, înregistrând o descreștere cu 43,2% față de luna precedentă, însă o creștere de 75,8% față de luna mai 2019. Din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (49,1% din totalul creditelor acordate), dintre care creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 35,1% din totalul creditelor acordate. Creditele în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (ponderea de 63,6%), inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 62,2% (dintre care 39,9% revenind comerțului). Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (94%), ponderea majoră (44%) revenind comerțului. //23.06.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema