Materialele sectiunii

În legislația moldovenească vor apărea instrumente pentru corectarea greșelilor făcute în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor.

În legislația moldovenească vor apărea instrumente pentru corectarea greșelilor făcute în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor.

În Legea Cadastrului Imobiliar al Republicii Moldova a fost introdus un nou articol privind particularitățile de corectare a greșelilor făcute în procesul de transferare a proprietății terenurilor. Parlamentul a aprobat amendamentele corespunzătoare în prima lectură. Se prevede ca aceste erori să fie clasificate ca erori în măsurătorile geodezice, erorile de proiectare și erorile de identificare, inconsecvențe. Documentul oferă o interpretare detaliată a acestor concepte, precum și prevede că aceste erori sunt corectate prin decizia consiliului local, publicată în baza unui nou plan de gestiune a terenurilor sau a unui nou plan geometric. La necesitate, erorile sunt corectate și se bazează pe date justificative legate de identificarea corectă a bunurilor imobile și a deținătorului de drepturi, cu condiția ca această corecție să nu modifice proprietatea reală a terenului. Decizia consiliului local va servi drept bază pentru modificarea planului cadastral și a registrului obiectelor imobile. Se recomandă Guvernului să adopte regulamentul pentru a reglementa procedura de corectare a diferitelor tipuri de erori comise în procesul de transfer al terenurilor către proprietatea privată. Autorii proiectului de lege au menționat că în perioada 1998-2001, prin Programul Național Pământ, finanțat de USAID, a fost finalizat procesul de transfer al terenurilor către proprietatea privată. Într-o perioadă relativ scurtă, au fost emise aproximativ 2.841.000 de titluri. Unii proprietari au decis să-și proceseze propriile cote de proprietate, unii le-au închiriat sau le-au vândut. La stabilirea limitelor parcelelor s-au făcut greșeli în mai multe cazuri, ceea ce a dus la nemulțumiri între proprietarii parcelelor sau autoritățile locale. Au fost primite petiții pentru corectarea greșelilor făcute în procesul de privatizare a terenurilor agricole. Aceasta, însă, nu pot fi corectate individual, deoarece trebuie să fie ajustate toate locațiile din apropiere pe teren. Autoritățile au constatat că, în procesul privatizării în masă a terenului, au fost comise aproximativ 200 mii de erori în 500 de primării din 34 de raioane. Toate erorile au fost sistematizate și distribuite între patru grupe: erori de măsurare geodezică, erori de proiectare, erori de identificare și neconformități. Cu toate acestea, în țara nu s-a elaborat o legislație care să remedieze aceste erori, iar acest neajuns este destinat să corecteze adăugările menționate anterior în cadastrul imobiliar. Se preconizează că, corectarea erorilor va fi finanțată din buget și din asistența partenerilor de dezvoltare. Conform estimărilor preliminare, aceasta va necesita 15 milioane de lei.// 21.06.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema