Materialele sectiunii

În Moldova va fi adoptată așa-numita lege a deoffshorizării, care va interzice participarea companiilor off-shore la privatizare, concesii, PPP, achiziții publice etc.

În Moldova va fi adoptată așa-numita lege a deoffshorizării, care va interzice participarea companiilor off-shore la privatizare, concesii, PPP, achiziții publice etc.

Parlamentul urmează să stabilească restricții de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni de lucrări și servicii pentru persoanele juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență, persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, persoane înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de lege de modificare și completare a mai multor acte legislative. Proiectul de lege prevede modificări ce vizează definirea noțiunilor de participant la privatizare, ofertant în domeniul parteneriatului public-privat, operator economic, participant la procedurile de achiziție publică, precum și la concesiunile de lucrări și servicii. ”Legea deoffshorizării urmărește să ajusteze cadrul legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de Republica Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor, inclusiv angajamentele din Acordul de Asociere”, se menționează în nota informativă a proiectului de lege. Parlamentul urmează să modifice următoarele acte legislative: Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea privind achizițiile publice, Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Potrivit proiectului de lege, Guvernul urmează să aprobe metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista acestora. Anterior, șeful comisiei parlamentare speciale pentru analiza organizării și desfășurarea privatizării și concesiunii proprietății statului în perioada 2013-2019, Igor Munteanu, a menționat că, de fapt, acest proiect de lege, care prevede modificări și completări la unor acte legislative, este scopul să creeze mecanisme juridice sigure și eficiente pentru a proteja interesele statului în procesul de gestionare a proprietății statului, achiziționarea, privatizarea, concesiile și implementarea altor forme de parteneriat public-privat în sectorul public. El a menționat că riscurile cu care se confruntă în prezent sectorul public al Moldovei pot fi eliminate numai prin luarea unor măsuri radicale care vor contribui la prevenirea participării entităților din jurisdicții la aceste procese care nu respectă standardele internaționale de transparență și care ar putea pune în pericol interesele comune statul și deci interesele unui cetățean. Igor Munteanu a subliniat că, deși Moldova a semnat o serie de convenții importante în domeniul prevenirii și combaterii activităților infracționale, spălării banilor și finanțării terorismului, sectorul public continuă să fie expus la amenințări grave de securitate originare în jurisdicții off-shore care nu implementează standarde internaționale de transparență. „Vrem să eliminăm acest pericol dacă, sper, în parlamentul moldovean nu există „curajoşi de serviciu” care să se opună acestui proiect. Acest lucru ar fi o rușine, în special după eșecurile catastrofale asociate cu privatizarea / concesionarea unor întreprinderi strategice de către companii offshore dubioase în anii precedenți ”, a subliniat el. // 18.09.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema