Materialele sectiunii

În Moldova se intenționează actualizarea Codului Funciar și crearea unei singure baze de date „Cadastru funciar de stat”.

În Moldova se intenționează actualizarea Codului Funciar și crearea unei singure baze de date „Cadastru funciar de stat”.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a expus spre consultare publică un proiect al noului Cod Funciar (CF), care va înlocui treptat documentul similar în vigoare din 1991. Scopul principal al noului CF este reglementarea procesului de privatizare a terenurilor, care a durat 10-12 ani. De-a lungul anilor, codul și alte legi și reglementări au predeterminat politica guvernamentală privind reforma funciară. Cu toate acestea, odată cu apariția proprietății private, au apărut noi forme de relații funciare care nu sunt prevăzute de codul actual. Noua ediție a CF acoperă toate procedurile de reglementare și formele de relații terestre. În noul cod, terenurile sunt clasificate în funcție de scopul și metodele lor de utilizare, este reglementată proprietatea de stat asupra terenurilor, sunt definite diverse regimuri juridice în raport cu proprietatea statului, proprietatea privată, procedurile de demarcație a terenurilor, înstrăinarea terenurilor, obligațiile proprietarilor de terenuri. Secțiunile separate din CF sunt dedicate terenurilor agricole (clasificare, schimbare a modului de utilizare, procedura de consolidare), terenuri ale fondului forestier, fond de apă, terenuri alocate pentru construcție și îmbunătățiri, terenuri destinate scopurilor speciale, terenuri destinate protecției naturii și valorilor culturale și istorice. Sunt descrise procedurile pentru schimbarea scopului terenului, sunt discutate măsurile pentru protecția terenurilor și îmbunătățirea terenului, sunt prezentate măsurile de control de stat în domeniul relațiilor funciare, procedurile de soluționare a litigiilor și răspunderea pentru nerespectarea legilor funciare. După cum s-a menționat în nota explicativă a proiectului, noul CF prevede crearea unei baze de date unificate „Cadastrul funciar de stat” din contul fondurilor bugetare. Experții spun că va fi nevoie de aproximativ 10,6 milioane de lei pentru a include 1600 de localităţi ale Moldovei în cadastru. Noul Cod Funciar va începe să fie aplicat pe etape, la un an de la publicare. Pentru unele dintre dispozițiile sale, este prevăzută o perioadă de tranziție mai lungă. Consultări cu privire la proiect sunt organizate până la 31 octombrie: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6659. //27.09.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema