Materialele sectiunii

În 2018 încasările la Bugetul Public Național administrate de către autoritatea fiscală au însumat 36,9 mld.lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate anul precedent cu 12,8 la sută

În 2018 încasările la Bugetul Public Național administrate de către autoritatea fiscală au însumat 36,9 mld.lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate anul precedent cu 12,8 la sută

Datele au fost prezentate la ședința lărgită a Colegiului SFS, în cadrul căreia au fost prezentate principalele realizări ale Serviciului Fiscal și trasate prioritățile autorității fiscale naționale pentru anul 2019. Printre alte subiecte din cadrul ședinței se enumeră: Politici de administrare fiscală implementate în anul ce s-a scurs; Administrarea fiscală prin prisma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și forțată; Rezultate ale aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice; Fortificarea capacităților SFS prin implementarea proceselor noi de administare fiscală. Printre prioritățile pentru anul 2019 se numără: dezvoltarea unei platforme funcționale "factură electronică" (e-Factură); extinderea posibilității de plată online a taxelor și impozitelor administrate de către SFS; crearea unui nou site multifuncțional pentru SFS; dezvoltarea unui "sistem de gestionare a cazurilor" (digitizarea procedurilor de rambursare a TVA, examinarea apelurilor etc.); dezvoltarea unui sistem informatic de calculare a impozitelor pe proprietate; crearea unui sistem electronic de monitorizare a vânzărilor; Continuarea punerii în aplicare a proiectului de modernizare a administrației fiscale (TAMP).// 28.01.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema