Materialele sectiunii

În 1,5 luni, Agenția Proprietății Publice (APT) va prezenta o analiză a situației la toate întreprinderile de stat.

În 1,5 luni, Agenția Proprietății Publice (APT) va prezenta o analiză a situației la toate întreprinderile de stat.

Declaraţia a fost făcută de directorul general al APP, Vladimir Baldovici, luni, într-o conferinţă de presă. El a reamintit că, în conformitate cu decizia Guvernului, toate întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni (în care statul este prezent ca proprietar al acțiunilor), care erau subordonate ministerelor sectoriale, au fost transferate la APP. Este vorba despre 244 de întreprinderi, dintre care nu mai mult de 200 de întreprinderi sunt funcţionale. Restul sunt în proces de lichidare sau nu funcționează. "Trebuie să avem o imagine completă a stării proprietății de stat și, pe baza analizei, să avem o idee despre cum să îmbunătățim calitatea managementului, eficienței și transparenței acestuia", a spus Vladimir Baldovici. Potrivit lui, nu este un secret că multe întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni de stat au "sateliți" care operează în paralel și operează ca întreprinderi private și mult mai eficient decât principala întreprindere. El a spus că trebuie depuse multe eforturi, inclusiv clasificarea întreprinderilor - atât în termeni de rentabilitate, cât și în ceea ce privește importanța pentru economie sau pentru semnificația social. În funcție de aceasta, vor fi propuse acțiuni suplimentare, inclusiv privatizarea posibilă sau crearea unui parteneriat public-privat. "Toată lumea știe că statul își gestionează prost activele. Dar, în unele întreprinderi, acesta poate rămâne un acționar majoritar și poate conduce afacerile private, sporind astfel eficiența, economisind locuri de muncă și obținând cota de dividende de la întreprinderea funcţională ", a spus Baldovici. În acest context, el a subliniat că, după toate probabilitățile, componenţa consiliilor întreprinderilor de stat și a companiilor de stat vor suporta schimbări. După cum a remarcat directorul general al APP, în toate țările, ponderea întreprinderilor de stat în formarea PIB variază de la 20-40% (în Europa) la 75% (în unele țări asiatice). El a subliniat că economiei îi sunt importante intreprinderile de stat, care afectează în special sectorul social, dar care trebuie să fie eficiente.//25.06.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema