Materialele sectiunii

UE susține continuarea reformelor în sectorul bancar al Moldovei

UE susține continuarea reformelor în sectorul bancar al Moldovei

Despre aceasta a declarat șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, în cadrul întrevederii cu guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Potrivit BNM, părțile au discutat despre evoluțiile macrofinanciare, activitatea sectorului bancar din Moldova și măsurile întreprinse de BNM pentru atenuarea consecințelor economice și sociale ale pandemiei COVID-19. Guvernatorul Băncii Naționale a apreciat sprijinul UE oferit Moldovei în confruntarea cu noul coronavirus și valoarea acestuia nu numai sub aspect financiar, dar și social. În contextul acțiunilor desfășurate de BNM, Octavian Armașu s-a referit la abordările recente ale băncii centrale, precum și la importanța unei viziuni de perspectivă asupra situației curente. La rândul său, Peter Michalko a exprimat susținerea UE în procesul de reformare a sistemului bancar care a atenuat, la această etapă de criză, impactul negativ al acesteia, redând deschiderea UE de a fi alături de Moldova. La fel, ambasadorul UE a apreciat progresul obținut de BNM în reformarea sistemului bancar și a accentuat necesitatea continuării acestora în actuala perioadă dificilă, precum și importanța menținerii independenți BNM pentru asigurarea rezilienței sectorului bancar și a stabilității financiare. Oficialii au purtat, de asemenea, discuții în contextul angajamentelor asumate de Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în special, referitoare la armonizarea legislației țării noastre cu actele UE şi standardele internaționale. În această ordine de idei, au fost menționate cerințele prudențiale aferente activității băncilor cu privire la capital, levierul financiar, lichiditate, expunerile mari și dezvăluirea informației. Implementarea acestor cerințe au un rol decisiv în diminuarea riscurilor în sectorul bancar. //01.07.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema