Materialele sectiunii

Transferurile băneşti  prin intermediul băncilor din Moldova în favoarea persoanelor fizicem venite din țările CSI în 2018 au scăzut cu 14,5%, iar din țările UE au crescut cu 24,2% față de 2017.

Transferurile băneşti prin intermediul băncilor din Moldova în favoarea persoanelor fizicem venite din țările CSI în 2018 au scăzut cu 14,5%, iar din țările UE au crescut cu 24,2% față de 2017.

Potrivit Băncii Naţionale, în 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1 266,84 milioane dolari SUA. Pe parcursul anilor 2013 – 2018, transferurile în favoarea persoanelor fizice din CSI au avut o tendință de diminuare, iar cele din UE, invers, o tendință de majorare. Transferurile din CSI s-au micșorat cu 14,5 la sută comparativ cu anul 2017, revenindu-le o pondere de 28,3 la sută. Transferurile din UE au fost în creștere cu 24,2 la sută comparativ cu anul 2017 și au înregistrat o pondere de 40,4 la sută. Menționăm că pe parcursul anilor 2013 – 2018, precum și în dinamică lunară pe parcursul anului 2018, ponderile transferurilor din CSI și din UE au înregistrat o corelație negativă evidentă.Transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 31,3 la sută în 2018 și 30,7 la sută în 2017. În anii 2018 și 2017, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia au constituit, respectiv, 87,0 și 85,5 la sută din totalul pe alte state. De menționat că, 83,7 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,3 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută. Transferurile din CSI provin în special din Rusia, care dețin o pondere absolută de 95,8 la sută, sau 343 mil USD, în descreştere cu 14,8 la sută faţă de anul trecut. Următoarele în ceea ce privește remitențele în 2018, urmează: Israel - 224,57 milioane de dolari (o creștere de 9,5% până în 2017); Italia - 143,83 milioane dolari (+ 9,6%); Statele Unite - 105,01 milioane de dolari (+ 10,4%); Germania - 82,76 milioane de dolari (+ 43,8%); Marea Britanie - 71,65 milioane de dolari (+ 23,8%); Franța - 47,25 milioane de dolari (+ 40,6%); Spania - 16,95 milioane de dolari (+ 23,4%); Irlanda - 16,15 milioane de dolari (+ 31,2%); Republica Cehă - 15,44 milioane de dolari (+ 45,1%); Turcia - 15,42 milioane de dolari (+ 0,8%); România - 14,09 milioane de dolari (+ 39,5%); Portugalia - 13,79 milioane de dolari (+ 33,5%); Polonia - 11,79 milioane de dolari (+ 3,5%); Belgia - 11,01 milioane de dolari (+ 29,1%); Cipru - 7,72 milioane de dolari (+ 3,9%); Canada - 6,59 milioane de dolari (-0,6%); Grecia - 6,17 milioane de dolari (+ 18,7%); Emiratele Arabe Unite - 5,98 milioane dolari (-23%); Ucraina - 5,46 milioane dolari (+ 3,4%) și Kazahstan - 3,34 milioane dolari (-22,9%). Remitențele din cele 21 de țări, inclusiv Rusia, au însumat 181,83 milioane de dolari (93,3% din volumul total al remitențelor către Moldova în 2018). // 05.01.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema