Materialele sectiunii

Sergiu Cioclea: Anul 2017 cu certitudine a însemnat un salt calitativ important în consolidarea sectorului bancar, care devine mult mai sigur și credibil pentru cetățeni.

Sergiu Cioclea: Anul 2017 cu certitudine a însemnat un salt calitativ important în consolidarea sectorului bancar, care devine mult mai sigur și credibil pentru cetățeni.

Acest lucru este menţionat în cuvânt inainte al Guvernatorului Băncii Naţionale, Sergiu Cioclea, la raportul anual al BNM pentru anul 2017. În document se spune că, acțiunile BNM în anul 2017 s-au înscris în continuarea strategiei de reforme inițiate în 2016 care avea drept scop stabilizarea condițiilor monetare, consolidarea sectorului bancar și îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ național, pentru a preveni repetarea încălcărilor care au dus la frauda bancară din anii 2012-2014 și criza financiară care a urmat. Un catalizator al acestor reforme este Acordul Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional (FMI) încheiat pe 7 noiembrie 2016. Pe parcursul anului 2017, BNM, împreună cu autoritățile țării, a îndeplinit cu succes angajamentele față de FMI, care a confirmat prima și a doua evaluare pozitivă a programului în deciziile sale din 1 mai și 20 decembrie 2017. Cioclea a subliniat că, situația pe plan internațional a avut efecte mixte asupra economiei Republicii Moldova și, în consecință, asupra politicii monetare a BNM. Pe de o parte, dinamica economică globală pozitivă (+3,7% în 2017) a creat condiții favorabile pentru creșterea economică în Republica Moldova. În spațiul Uniunii Europene – principalul partener comercial al țării noastre – creșterea economică a atins 2,5%, iar rata șomajului, tradițional înaltă, s-a redus. În Est, economia Federației Ruse a crescut cu 1,5% în 2017, după doi ani consecutivi de recesiune. Pe de altă parte, majorarea cererii globale a fost principala cauză a creșterii prețurilor internaționale la materii prime, printre care la produsele alimentare și cele energetice. Accelerarea majorării prețurilor la petrol a fost cauzată și de reducerea limitelor de extragere în cadrul acordului Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). În acest context, Republica Moldova a înregistrat o creștere robustă a economiei, dar a cunoscut și o majorare temporară a prețurilor interne de consum. Astfel, produsul intern brut (PIB) a progresat cu 4,5% în anul 2017, susținut de creșterea consumului intern și a producției din sectorul agrar. Creșterea economică în principalele țări de emigrare a cetățenilor moldoveni a accelerat volumul de remitențe, care la rândul său a contribuit la mărirea puterii de cumpărare a consumatorilor locali. În a doua jumătate a anului, am asistat la o revigorare a activității în sectorul industrial și la o creștere puternică a exporturilor. Rata medie anuală a variației indicelui prețurilor de consum (IPC) a fost în 2017 de 6,6%, cu 0.2 p.p. mai mare decât în anul precedent. Inflația anuală a prețurilor de consum a evoluat de la 3% în ianuarie până la 7,3% în decembrie 2017, sub influența majorării prețurilor la produsele energetice, la cele alimentare și creșterii tarifelor la serviciile reglementate. Cu toate acestea, inflația de bază anuală a continuat să evolueze în limitele intervalului-țintă și a constituit în medie 4,8%. La momentul redactării raportului, nivelul inflației anuale a prețurilor de consum s-a redus până la 3,7%, conform datelor din aprilie 2018. Ținând cont de previziunile de reducere a ratei inflației, BNM a continuat în 2017 politica de diminuare a ratei dobânzii de bază, dar într-un ritm mai lent decât în 2016: de la 9,0% la începutul anului 2017 până la 6,5% la finele anului. Totodată, în scopul sterilizării surplusului de lichiditate și a îmbunătățirii mecanismului de transmisie a politicii monetare, BNM a majorat norma rezervelor minime obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești de la 35% până la 40%. Norma rezervelor minime obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă a fost menținută la nivelul de 14%. // 19.06.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema