Materialele sectiunii

Pierderile totale ale Băncii Naționale a Moldovei în anul 2017 s-au ridicat la 95,31 milioane lei, în scădere cu 64% față de 2016, când au fost egale cu 262,15 milioane lei,

Pierderile totale ale Băncii Naționale a Moldovei în anul 2017 s-au ridicat la 95,31 milioane lei, în scădere cu 64% față de 2016, când au fost egale cu 262,15 milioane lei,

Datele au fost prezentate de Banca Naţională, care a făcut publică totalurile activităţii sale pentru anul trecut. Materialele indică faptul că, în 2017, BNM a înregistrat pierderi nete în valoare de 4 miliarde 976,08 milioane lei, faţă de pierderi în valoare de 1 miliard 313,6 milioane lei în 2016. Totodată, pentru a acoperi pierderile nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale în anul 2017 au fost alocate 28.889 mil lei, față de 18.146 mil lei un an mai devreme, iar 4 miliarde 851.9 mil lei au fost utilizate pentru acoperirea pierderilor nerealizate din diferențele de curs valutar din reevaluarea rezervei valutare, față de 1 miliard 033,3 milioane lei un an mai devreme. Potrivit situațiilor financiare, în special, veniturile din dobânzi ale BNM pentru plasamentele pe termen scurt în anul 2017, comparativ cu anul precedent, au crescut de 1,8 ori - de la 105,23 milioane lei la 189,45 milioane lei, veniturile din dobânzi la titluri de valoare - cu 35,7% - de la 802,76 milioane lei la 1 miliard 089,5 milioane lei, în timp ce veniturile din dobânzi la credite și REPO au scăzut de 55 ori - de la 16,13 milioane lei la 292 mii lei. Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor primite în anul 2017 s-au ridicat la 47,04 milioane lei, față de 39,33 milioane lei față în 2016, cheltuielile cu dobânzile aferente numerarului în numerar au constituit 682,94 milioane lei, față de 904,25 milioane lei față în anul precedent , iar cheltuielile cu dobânzile aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO în anul 2017 au fost înregistrate la nivelul de 519.83 mil. lei față de 346.1 mil lei. Conform datelor BNM, pierderile înregistrate în urma tranzacțiilor și a diferențelor de curs valutar în 2017 s-au cifrat la 4 miliarde 807,3 milioane lei, faţă de pierderi în valoare de 794,87 milioane lei în anul 2016. Pierderile BNM din reevaluarea valorilor mobiliare în anul 2017 s-au cifrat la aproximativ 37,43 milioane lei, la un profit de 8,07 milioane lei pe an. Pierderile de funcționare ale BNM în 2017 s-au cifrat la 5 miliarde 005,5 milioane de lei, în creștere de 5,3 ori față de 2016, când aceste pierderi au fost calculate la nivelul de 948,1 milioane lei.// 18.06.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema