Materialele sectiunii

Parlamentul a votat în prima lectură așa-numita lege despre deosffshorizare, care interzice companiilor offshore să participe la privatizări, concesionari, PPP, achiziții publice, etc.

Parlamentul a votat în prima lectură așa-numita lege despre deosffshorizare, care interzice companiilor offshore să participe la privatizări, concesionari, PPP, achiziții publice, etc.

Este vorba despre modificarea Legii privind administrarea proprietății publice și a privatizării acesteia, Legea privind parteneriatul public-privat, Legea privind achizițiile publice, Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Modificările includ interdicția participării la procedurile de privatizare, parteneriate public-privat, achiziții publice, concesii de lucrări și servicii pentru multe categorii de persoane juridice. Acestea includ, în special: persoanele juridice înființate de entități din jurisdicții care nu aplică standardele internaționale de transparență; persoane juridice cuprinzând direct sau indirect persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari reali) înregistrați sau care au reședința în astfel de jurisdicții; persoane juridice înregistrate în Moldova, dacă acțiunile din capitalul lor autorizat aparțin unor persoane juridice înregistrate în jurisdicții care nu respectă standardele internaționale de transparență sau persoane juridice care includ direct sau indirect persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi), înregistrați sau care au reședința în astfel de jurisdicții. Modificările prevăd, de asemenea, definirea următoarelor concepte: un participant la privatizare, un furnizor în domeniul parteneriatelor public-privat, un operator economic, un participant la procedurile de achiziții publice, precum și o concesiune de lucrări și o concesiune de servicii. Legea de dezafectare are ca scop actualizarea cadrului legislativ național pentru a asigura implementarea eficientă și completă a obligațiilor Moldovei în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurării transparenței fondurilor, inclusiv a obligațiilor din Acordul de asociere RM-UE. Potrivit autorilor proiectului de lege, documentul va oferi, de asemenea, o bază suplimentară pentru consolidarea colectării impozitelor și prevenirea transferului către jurisdicții care nu respectă standardele internaționale de transparență, folosind mecanisme de evaziune fiscală. Conform proiectului de lege, guvernul va trebui să adopte o metodologie pentru stabilirea jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și să aprobe lista acestora. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, șeful comisiei parlamentare speciale care analizează organizarea și desfășurarea privatizării și transferului proprietăților de stat către concesiuni în perioada 2013-2019, Igor Munteanu, a menționat că așa-numita lege de dezorganizare este concepută pentru a crea mecanisme juridice sigure și eficiente pentru a proteja interesele statului în procesul de gestionare a proprietății statului, achiziționare, privatizare, concesii și implementarea altor forme de parteneriat public-privat în sectorul public. El a subliniat că, deși Moldova a semnat o serie de convenții importante în domeniul prevenirii și combaterii activităților infracționale, spălării banilor și finanțării terorismului, sectorul public este în continuare supus unor grave amenințări la adresa securității cu origini în jurisdicții offshore care nu implementează standardele internaționale de transparență. //04.10.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema