Materialele sectiunii

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul legii cu privire la comerțul intern.

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul legii cu privire la comerțul intern.

Votul final a avut loc în cadrul ședinței plenare de joi la inițiativa Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Precizăm că că proiectele de modificare a Legii privind comerțul intern au fost aprobate în prima lectură în data de 26 noiembrie 2020 și în a doua lectură la 16 decembrie 2020, însă fără fără aprobarea textului editat al proiectului de lege. Potrivit InforMarket, proiectul de lege își propane să excludă discrepanțele normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. De asemenea, în proiect sunt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț, procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare. Autorii susțin că noua lege va exclude orice posibilitate de eschivare de la plata taxelor locale, inclusiv prin înglobarea în conținutul acesteia a tipologiei unităților comerciale prin sistematizarea (codificarea) și suplinirea acestora. Totodată, în proiect sunt înglobate prevederi de modificare referitoare la comercializarea produselor/serviciilor la preț redus, prin introducerea unui capitol distinct. De asemenea, cadrul legislativ este suplimentat cu reglementări noi privind producătorii casnici și procedura de realizare a surplusurilor de producție obținute de pe loturile aferente gospodăriilor casnice sau în asociațiile pomicole. La baza revizuirii Legii cu privire la comerțul intern a fost inițierea utilizării sistemului informațional automatizat pentru gestionarea și eliberarea autorizațiilor (SIA GEAP) ca platformă pentru o resursă informațională în domeniul comerțului. După cum a menționat Ministerul Economiei și Infrastructurii, proiectul de lege elaborat nu conține modificări conceptuale la dispozițiile existente și propune, în linii mari, clarificări și corectări ale dispozițiilor existente pentru a elimina ambiguitatea, posibilitatea interpretării greșite a normelor. Modificările aduse Legii comerțului intern au fost făcute ținând cont de recomandările făcute în cadrul unui studiu elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru cooperare internațională (GIZ). //04.03.2021 — InfoMarket.

Noutați dupa tema