Materialele sectiunii

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura finală Legea privind promovarea ocupării forței de muncă.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura finală Legea privind promovarea ocupării forței de muncă.

Documentul prevede că în țară anual vor fi alocate aproximativ 100 de milioane de lei pentru măsuri active pentru asigurarea ocupării forței de muncă a populației. Printre altele, subvențiile vor fi alocate companiilor care angajează șomeri din grupuri social vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități. Proiectul propune oferirea de subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare şomer angajat. Subvenţia se acordă în special pentru compensarea parţială a salariului şomerului angajat. Subvenţionarea locurilor de muncă este destinată şomerilor supuşi riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Noile prevederi se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele în vârstă de 50 ani şi peste, persoanele eliberate din locurile de detenţie, victimele ale traficului de fiinţe umane, după reabilitarea psihologică şi socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanţe, victimele violenţei în familie și alte categorii vulnerabile. La fel, se vor oferi subvenţiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, angajate cu contract individual de muncă, pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri se va compensa 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Potrivit autorilor, scopul proiectului este prevenirea și reducerea șomajului și efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii. Noua lege-cadru va înlocui legislația existentă în domeniu și va reglementa elaborarea, coordonarea, implementarea şi controlul politicii de promovare a ocupării forţei de muncă, va monitoriza piaţa muncii, se va referi la statutul şomerului, măsurile de ocupare a forţei de muncă și finanţarea acestora. Proiectul a fost elaborat cu suportul expertului de nivel înalt al EU pe domeniul muncă. În mod special, se prevede că aproximativ 100 de milioane de lei vor fi alocate anual în Moldova pentru măsuri active pentru asigurarea ocupării forței de muncă a populației. În fiecare an vor fi alocate 24 milioane de lei pentru formarea profesională a șomerilor, 11,8 milioane lei pentru formarea profesională în cadrul companiei, 6 milioane lei pentru stagiere profesională, 20 milioane pentru certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contextul instruirii. Aproximativ 13,5 milioane de lei vor fi alocați pentru ocuparea forței de muncă subvenționate, 10 milioane lei vor fi subvenții pentru agenții economici care angajează persoane cu dizabilități, 25,2 milioane lei vor fi alocate pentru consultări, asistență și sprijin la începutul activității independente sau începerea unei afaceri independente, 8,6 milioane de lei - pentru susținerea proiectelor de inițiative locale etc. În prezent, măsurile active pentru promovarea ocupării forței de muncă sunt finanțate anual din bugetul de stat în valoare de 30 milioane lei, iar măsurile pasive - din bugetul asigurărilor sociale în valoare de 32 milioane lei.// 14.06.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema