Materialele sectiunii

Parlamentul Moldova a adoptat, în lectura a doua, proiectul legii noi cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare

Parlamentul Moldova a adoptat, în lectura a doua, proiectul legii noi cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare

Necesitatea adoptării legii noi se datorează faptului că legea actuală, adoptată în 1995, în proporție de 50% nu mai corespunde realităților actuale. Proiectul de lege defineşte ”rezervele de stat” şi ”rezervele de mobilizare”, precum şi reglementează crearea, acumularea, completarea, păstrarea, eliberarea, administrarea şi controlul rezervelor de stat şi de mobilizare. Totodată, se face diferenţiere între tipurile de împrospătare a rezervelor de stat şi de mobilizare şi anume s-au concretizat noţiunile de împrospătare a bunurilor la general, simultană şi cu decalaj în timp, care va contribui la eficienţizarea administrării rezervelor de stat şi de mobilizare, precum şi diminuarea cazurilor de pierdere a indicilor calitativi şi a uzurii morale a bunurilor în timpul păstrării. De asemenea, în proiectul noii legi au fost identificate şi separate atribuţiile subiecţilor domeniului rezervelor de stat şi de mobilizare. Proiectul de lege prevede un element nou important şi anume includerea în atribuţia prim-ministrului a dispunerii eliberării imediate a bunurilor din rezervele de stat şi de mobilizare în situaţii de maximă urgenţă, cu elaborarea ulterioară a proiectului de hotărâre de Guvern. A fost ajustat exigenţelor actuale şi capitolul privind finanţarea rezervelor de stat şi de mobilizare. Totodată, proiectul de lege divizează restricţiile şi penalităţile pentru diminuarea sub orice formă a bunurilor din rezervele de stat şi de mobilizare, pentru furnizarea bunurilor care conţin anumite vicii, precum şi pentru eliberarea bunurilor cu încălcarea termenilor prescrise. In acelaşi timp, sunt scoase în evidenţă obligaţiunile depozitarilor responsabili faţă de respectarea calităţii şi a cantităţii bunurilor, asigurarea accesului necondiţionat al autorităţii responsabile în locurile de stocare a rezervelor de stat şi de mobilizare. Pentru aplicarea legii vor fi operate modificări în Codul contravenţional, pentru a include răspunderea pentru contravenţiile admise în domeniul rezervelor de stat şi de mobilizare. //19.06.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema