Materialele sectiunii

PIB-ul Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2019 s-a ridicat la 90 de miliarde 889 de milioane de lei și a crescut cu 5,2%, comparativ cu prima jumătate a anului 2018.

PIB-ul Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2019 s-a ridicat la 90 de miliarde 889 de milioane de lei și a crescut cu 5,2%, comparativ cu prima jumătate a anului 2018.

Potrivit Biroul Național de Statistică, menționând că, în special, în trimestrul II al anului 2019, produsul intern brut al țării s-a ridicat la 49 miliarde 704 milioane lei la prețurile actuale ale pieței și a crescut în termeni reali cu 5,8%, față de trimestrul al doilea. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,2% față de același trimestru din 2018 și cu 2,0% față de trimestrul I 2019. Construcții (+2,2%), cu o ponderie la formarea PIB de 9,8% și o creștere a VAB cu 26,7%; comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,1%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,7%; industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere de 15,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,6%; informații și comunicații (+0,5%) cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 10,0%. În semestrul I 2019 VAB s-a majorat cu 5,9% comparativ cu semestrul I 2018, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 86,3% și cu 5,1%, respectiv. Volumul impozitelor pe produs a depășit cu 2,8% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,4% și cu 14,1%, respectiv. Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat: formării brute de capital fix (+4,8%), cu o pondere de 26,0% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 20,3%; consumului final al gospodăriilor populației (+1,6%), cu o contribuție la formarea PIB de 83,0% și o majorare a volumului cu 1,8%. Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-0,6%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (60,2%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (33,3%). Anterior, Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat o nouă prognoză a indicatorilor macroeconomici pentru 2020-2022, din care rezultă că în 2019 PIB-ul Moldovei va crește cu 3,7%, iar în următorii 3 ani va crește cu 3,8% anual. Conform noii prognoze, PIB-ul Moldovei în 2019 se va ridica la 207,3 miliarde lei, în 2020 - 226,8 miliarde lei, în 2021 - 247,2 miliarde lei, iar în 2022 - 269,5 miliarde de lei. În ultimii 3 ani, creșterea anuală a PIB a Moldovei a depășit 4%: în 2016 - 4,4%, în 2017 - 4,7%, în 2018 - 4%. În 2015, declinul PIB-ului s-a ridicat la 0,3% față de 2014. În noiembrie 2018, guvernul a prevăzut o creștere economică de 4% în 2019 și 3,8% în următorii 2 ani. Cu toate acestea, din primăvara anului 2019, experții și partenerii externi ai Moldovei au început să actualizeze datele, ajustând prognoza pentru creșterea PIB pentru anul în curs. WF prevede că creșterea PIB a Moldovei în 2019 va fi de aproximativ 3,5%, Banca Mondială - 3,8%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - 3,5%. // 16.09.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema