Materialele sectiunii

O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional condusă de Ruben Atoyan se va afla în vizită de lucru la Chișinău, în perioada 2 – 8 octombrie 2019.

O echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional condusă de Ruben Atoyan se va afla în vizită de lucru la Chișinău, în perioada 2 – 8 octombrie 2019.

Declaraţia a fost făcută de către reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova, Volodymyr Tulin. Oficialul a specificat că scopul misiunii este de a actualiza informația privind evoluțiile economice recente și de a discuta politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar-fiscale, inclusiv în contextul Bugetului de Stat pentru anul 2020. Agenţia InfoMarket a scris anterior că în data de 20 septembrie Consiliul Executiv al Fondului a finalizat a patra și a cincea evaluare a implementării programului finanțat de FMI. Astfel, Moldova a obţinut acces la mijloace financiare în valoare de 33,6 milioane DST (drepturi speciale de tragere) echivalente cu circa 46,1 milioane dolari SUA. Consiliul de directori executivi al FMI a aprobat şi solicitarea autorităţilor Republicii Moldova de a extinde durata programului până la 20 martie 2020 şi a modifica graficul de debursare, pentru a permite finalizarea cu succes a programului. După şedinţa Consiliului Mitsuhiro Furusawa, director adjunct al FMI şi preşedinte în exerciţiu al şedinţei, a declarat că autorităţile au realizat cu fermitate măsurile necesare pentru a elimina devierile de la programul susţinut de FMI şi a atinge obiectivele privind asigurarea stabilităţii macroeconomice şi avansarea reformelor. Potrivit înaltului oficial, au fost înregistrate progrese semnificative în implementarea agendei de reforme în sectorul financiar. Au fost duse la bun sfârşit măsuri importante pentru asigurarea transparenţei acţionariatului şi a conformării exigenţelor de rigoare în sectorul bancar. S-au înregistrat progrese în îmbunătăţirea cadrelor de supraveghere şi reglementare, eliminarea expunerilor mari ale băncilor faţă de părţile lor afiliate şi consolidarea mecanismelor de asigurare a stabilităţii financiare. FMI menţionează că, în perioada ce urmează, va fi extrem de important de a asigura ieşirea de sub regimul de administrare temporară a unei bănci care se plasează pe al doilea loc după mărime în sistemul financiar-bancar, a atenua riscurile în creştere din sectorul financiar nebancar şi a perfecţiona cadrul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi de a realiza progrese semnificative în recuperarea activelor fraudate. Mitsuhiro Furusawa consideră că sunt necesare în continuare eforturi pentru consolidarea administrării fiscale şi asigurarea disciplinei fiscale, precum şi pentru raţionalizarea cheltuielilor fiscale şi reducerea riscurilor asociate cu întreprinderile de stat şi parteneria¬tele public-private. Consolidarea managementului investiţiilor publice va contribui la sporirea eficienţei investiţiilor publice şi la dezvoltarea infrastructurii publice. Politica monetară trebuie să se axeze în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. BNM urmează să-şi îmbunătăţească în continuare cadrul de funcţionare şi capacităţile operaţionale. Directorul adjunct al FMI este convins că îmbunătăţirea guvernanţei şi combaterea corupţiei, consolidarea funcţiei de intermediere a băncilor, promovarea unei politici tarifare transparente şi previzibile în sectorul energetic şi promovarea unui mediu favorabil afacerilor vor stimula potenţialul de creştere economică şi vor duce la sporirea veniturilor. //30.09.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema