Materialele sectiunii

Moratoriul privind controalele de stat va fi prelungit până la 30 iunie, la fel ca și prezentarea rapoartelor financiare individuale și rapoartelor financiare consolidate pentru 2019.

Moratoriul privind controalele de stat va fi prelungit până la 30 iunie, la fel ca și prezentarea rapoartelor financiare individuale și rapoartelor financiare consolidate pentru 2019.

Acest lucru este prevăzut de legea privind introducerea unor măsuri pentru perioada stării de urgență în actele din domeniul sănătății publice și amendamentele la uncele acte normative. Documentul stabilește până la 30 iunie moratoriul pentru controale de stat, inclusiv fiscal și financiar în privința producției și/sau serviciilor, parametrilor tehnologici și/sau cerințe concrete pentru activitatea desfășurată, în privința respectării normelor de protecție a muncii, planificate sau inopinate, efectuate pe loc, în încăperi, în locuri de desfășurare a activității și/sau aflării sau stocării bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit și care desfășoară activitate de antreprenoriat, structuri abilitate să efectueze controlul conform legii privind controale de stat asupra activității de antreprenoriat, codul fiscal, legea privind piața de capital, legea privind activitatea poliției și statutul polițistului, dar și de alte acte normative ce reglementează controlul de stat. În partea referitoare la controlul vamal, moratoriul se aplică numai controalelor ulterioare efectuate de autoritățile vamale în baza Codului vamal. Se prevede că moratoriul pentru posturile fiscale create de autoritățile fiscale este valabil până la 30 iunie, cu posibilitatea prelungirii acestuia. Moratoriul nu se va extinde asupra controlului efectuat: în cadrul urmăririi penale; Banca Națională a Moldovei; Curtea de Conturir; Comisia Națională a Pieței Financiare în legătură cu persoanele fizice și juridice implicate în activități de asigurare; organismele responsabile de gestionarea sistemului de asigurări sociale de stat pentru a verifica autenticitatea documentelor care confirmă perioada de contribuție și veniturile de asigurare ale persoanelor care solicită stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei; la solicitarea persoanelor fizice și juridice privind eliberarea / prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și a altor permise și / sau privind constatarea anumitor fapte; la cererea consumatorilor, de către autoritățile competente cu funcțiile de protejare a consumatorilor în baza legii privind protecția drepturilor consumatorilor, în cazul furnizării de informații veridice despre încălcarea legii etc. Se prevede că, în cazurile în care există o amenințare directă pentru viața și sănătatea populației, securitatea economică a statului și a mediului, organismul dotat cu funcțiile de control poate trimite o petiție către Cancelaria de stat pentru a iniția controlul de stat la fața locului. De asemenea, moratoriul nu se aplică în cazurile de control asupra formării și aplicării prețurilor.//21.05.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema