Materialele sectiunii

Moldova va primi prima tranșă în valoare de 25 mln euro din partea BEI din creditul total de 100 mln euro pentru implementarea proiectului de management al deșeurilor solide.

Moldova va primi prima tranșă în valoare de 25 mln euro din partea BEI din creditul total de 100 mln euro pentru implementarea proiectului de management al deșeurilor solide.

Aceasta prevede contractul de finanțare între Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului ”Deșeuri solide în Moldova”, semnat la 18 octombrie 2019 și ratificat, joi, de Parlament. Bugetul total al proiectului constituie 200 mln euro. În același timp, Banca Europeană de Investiții va acorda Moldovei un împrumut de 100 mln euro, care va fi plătit în mai multe tranșe, prima tranșă a împrumutului va fi de 25 mln euro. Moldova va primi celelalte mijloace financiare pentru implementarea proiectului sub formă de împrumuturi și granturi de la alți creditori și donatori. Anterior, InfoMarket a scris că proiectul ”Deșeuri solide în Moldova” va permite modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor regionale de gestionare și prelucrare a deșeurilor solide în Moldova. BEI a informat anterior că, prima tranșă de 25 mln euro, alocată pentru implementarea proiectului ”Deșeurilor solide în Moldova” va contribui la crearea de noi sisteme de colectare a deșeurilor, instalațiilor de prelucrare a materialelor organice și deșeuri biologice, precum și va contribui la reabilitarea platformelor de gunoi regionale. Sprijinul BEI va reduce impactul negativ al întreprinderilor învechite de prelucrare a deșeurilor solide asupra mediului și asupra sănătății cetățenilor. Împrumutul BEI va ajuta la implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 în Moldova, inclusiv proiectelor care vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor pentru gestionarea deșeurilor solide în 8 regiuni ale țării noastre. }n cadrul proiectelor vor fi create noi sisteme de colectare a deșeurilor, instalații pentru prelucrarea materialelor organice și deșeurilor biologice. Bazându-se pe un sistem îmbunătățit de colectare a deșeurilor, implementarea procesului de colectare și reciclare separată a materialelor reciclabile și a deșeurilor biologice, proiectul va reduce impactul negativ asupra mediului, sănătății oamenilor și climei, platformelor de gunoi învechite care vor fi închise sau restaurate. //12.06.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema