Materialele sectiunii

Ministerul Economiei al Moldovei propune modificarea listei de proprietăți de stat supuse privatizărilor.

Ministerul Economiei al Moldovei propune modificarea listei de proprietăți de stat supuse privatizărilor.

Potrivit proiectului Hotărârii de Guvern, pregătit de Agenția Proprietății Publice (APP), se propune actualizarea listei proprietăților de stat, precum și o listă a obiectelor neterminate care urmează să fie privatizate. În lista obiectelor destinate privatizării este propusă includerea companiei Vestmoldtransgaz (capitalul social în valoare de 21,6 mln. lei) Centrul de recreere "Mecita" din Zatoka (Ucraina) și compania cu capital străin "Sanatoriul Moldova" din Truskaveț (Ucraina), precum și 11 obiecte aflate în construcție care necesită investiții pentru dezvoltare. Mai mult, obiectul aflat în construcție din cadrul Spitalului Clinic de Ortopedie si Traumatologie (str. Testemițanu 18/3) se propune spre privatizare cu tot cu teritoriul din jur. Construcția acestui obiect a demarat în 1989 și a încetat 7 ani mai târziu, clădirea a fost construită doar în proporție de 29%. Costul estimat al proiectului, plus teritoriul adiacent este de 10,6 milioane de lei, iar până la conservarea acesteia, clădirea a costat 9,4 milioane lei. În același timp, APP propune eliminarea din lista bunurilor de stat care urmează să fie privatizate a 5 active care au fost deja privatizate (Vinăria Bardar, ÎS «Reparatie si Exploatare Auto», Magazinul Universal Central UNIC, Aeroport Catering, Amelioratorul si IS Centrul de Instruire si producție). Urmează a fi excluse și alte 6 obiecte, care sunt în proces de insolvabilitate (AO Găinușa, AO Combustibil Solid, ÎS Serviciul Asistență Beneficiari la Obiecte Sociale, ÎS Editura Cartea Moldovei, SA Artizana-Folc, ÎS Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău). Mai mult, se propune excluderea din lista propusă spre privatizare compania republicană de producție și comerț Molda - în legătură cu lipsa activelor depistată în procesul de pregătire pentru privatizare; Complexul Republican de proprietăți imobiliare, aflat în gestiunea SA Telecomrut, deoarece se află în stânga Nistrului, precum și avionul "Yak-40", care nu prezintă interes pentru potențialii participanți la procesul de privatizare din cauza uzurii și specificațiilor incoerente pentru zbor. APP propune ajustarea capitalului social și cota de stat în 10 întreprinderi de stat și 3 societăți pe acțiuni, precum și eliminarea a 6 active aflate în construcție din lista obiectelor oferite spre vânzare, inclusiv clădirea administrativă a Institutului de Microbiologie și Virusologie, cu teritoriul adiacent. Propuneri de modificare pot fi trimise APP până în 24 martie. // 16.03.2017- InfoMarket.

Noutați dupa tema