Materialele sectiunii

Legea cu privire la auditul situaţiilor financiare, care va intra în vigoare din 1 ianuarie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea cu privire la auditul situaţiilor financiare, care va intra în vigoare din 1 ianuarie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial

Actul normativ va înlocui legea cu privire la activitatea de audit. Totodată, noua lege parţial preia Directiva 2006/43/UE a Parlamentului şi Consiliului european din 17 mai 2006 privind auditul anual obligatoriu şi raportarea consolidată. Noua lege stabilește baza legală pentru organizarea auditului de către subiecții auditului, reglementează exercitarea profesiei auditorului, precum și cerințele specifice auditului entităţilor de interes public. Agenția InfoMarket a informat anterior că proiectul de lege în ansamblu vizează îmbunătățirea reglementării și supravegherii sferei de audit în Moldova, creșterea cerințelor pentru participanții profesioniști pe piață, îmbunătățirea calității auditului rapoartelor financiare, inclusiv auditul marilor companii și subiecte de interes public. După cum a anunţat anterior agenţia InfoMarket, documentul are drept scop îmbunătățirea reglementării și supravegherii sectorului auditului din Moldova, creșterea cerințelor față de participanții profesioniști ai pieței, îmbunătățirea calității auditului situațiilor financiare, inclusiv auditului companiilor mari și subiecților de interes public. Acesta va înlocui legea în vigoare privind activitatea de audit. Potrivit proiectului de lege, sunt introduse noi cerințe în domeniul competenței profesionale. Astfel, vor putea profesa acest gen de activitate deținătorii certificatului de calificare, după susținerea unui examen în acest sens. O noutate este că acces la examen va fi posibil numai după o stagiere de 2 ani, dar și a unui stagiu de 3 ani de activitate în domeniile economic sau juridic. Documentul precizează cerințele profesionale față de auditori (etica, integritatea, independența, confidențialitatea datelor, secretul profesional), introduce cerința privind controlul calității auditului și efectuarea controlului intern. În registrul de stat al organizațiilor de audit vor fi înregistrate persoanele juridice și antreprenorii individuali care practică activitatea de audit. De asemenea, este prevăzută reformarea consiliului pentru supravegherea activității de audit și schimbarea formei de finanțare a acestuia. Legea cu privire la auditul situaţiilor financiare intră în vigoare din 1 ianuarie 2019, cu excepţia prevederilor ce ţin de reformarea şi aprobarea structurii organizatorice a Consiliului pentru supraveghere publică pentru audit, care intră în vigoare din 1 septembrie curent. // 12.01.2018 - InfoMarket.

Noutați dupa tema