Materialele sectiunii

Guvernul a aprobat ratificarea Acordurilor de împrumut cu BERD și BEI, care prevede acordarea creditelor în mărime de 80 mil euro fiecare pentru interconectarea la rețelele energetice din România

Guvernul a aprobat ratificarea Acordurilor de împrumut cu BERD și BEI, care prevede acordarea creditelor în mărime de 80 mil euro fiecare pentru interconectarea la rețelele energetice din România

Se preconizează că Banca Mondială va aloca un împrumut de 70 de milioane de euro pentru implementarea acesteia, iar UE - o subvenție de investiții în valoare de 40 de milioane de euro. Ambele acorduri de împrumut cu BERD și BEI au fost semnate la Chișinău la 20 decembrie 2017. Potrivit documentelor, împrumutul BERD este acordat pentru o perioadă de 18 ani, cu o perioadă de graţie de 3 ani pentru plățile dobânzilor la EURIBOR + 1% pe an. Împrumutul va fi alocat în 30 de tranşe. În același timp, în cadrul împrumutului BEI, care va fi alocat pentru o perioadă de 25 de ani în 20 de tranșe, ratele vor fi stabilite pentru fiecare dintre acestea separat, luând în considerare ratele EURIBOR pentru plățile în euro și LIBOR pentru plățile în dolari. Proiectul în sine este programat să fie implementat până la sfârșitul anului 2022. Banii vor fi utilizați pentru realizarea proiectului „Construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România”. Mai exact, acesta presupune construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România, constând din: o stație Back-to-Back în Vulcănești; o linie de transport a energiei electrice de 400kV între Vulcănești și Chișinău; extinderea stației de la Chișinău, în Republica Moldova; extinderea stației Vulcănești de 400kV. Inițiativa a fost înaintată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și este în strictă conformitate cu măsurile stipulate în Strategia Energetică 2030 și cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Comunității Energetice. „Realizarea proiectului va oferi un nivel de securitate sporit și prețuri mai bune pe piața autohtonă de energie electrică, accesul permanent la piața regională de energie electrică, iar în consecință un preț final al energiei mai puțin împovărător pentru consumatori. De asemenea, proiectul va oferi posibilitatea de a alege fără constrângeri sursa de achiziționare a energiei, fie din Est sau din Vest. Această alegere se va ghida doar conform prețului și va fi independentă de evoluția pieței din Ucraina. Totodată, interconectarea asincronă va permite Republicii Moldova arbitrajul comercial dintre sursele de energie electrică”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici. Costul estimat al proiectului „Construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România” este de 270 milioane de euro.//11.07.2018 — InfoMarket.

Noutați dupa tema