Materialele sectiunii

Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova - 2030.

Guvernul a aprobat Strategia națională de dezvoltare Moldova - 2030.

Obiectivul strategiei este creșterea considerabilă a nivelului de trai în Moldova, reducerea exodului de tineri din țară, creșterea atractivității investiționale a Moldovei, crearea locurilor de muncă în toată țara și posibilități de creștere personală pentru tineri specialiști. Strategia are la bază principiul ciclului de viață al omului, ține cont de drepturile omului și calitatea vieții și include 4 elemente de bază de dezvoltare durabilă: economia durabilă și inclusivă, capital uman și social robust, instituții integre și eficiente, mediu ambiant sănătos. Pentru dezvoltarea acestor domenii până în 2030 au fost stabilite 10 obiective pe termen lung de dezvoltare durabilă la nivel național: creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit; ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții; asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală; un sistem de protecție socială solid și incluziv; asigurarea unui echilibru între muncă și familie;asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii; promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive; asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. ”Avem nevoie de o astfel de strategie pe termen lung, ca să arătăm societății și mediului de faceri scopurile noastre. Societatea și businessul au nevoie de predictibilitate și siguranță în ziua de mâine și strategia trebuie să le asigure”, a spus premierul Ion Chicu. //11.06.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema