Materialele sectiunii

FIA: În Moldova este necesar să fie exclusă practica de modificare frecventă a Codului Fiscal şi a Codului Vamal.

FIA: În Moldova este necesar să fie exclusă practica de modificare frecventă a Codului Fiscal şi a Codului Vamal.

Potrivit recomandărilor Asociaţiei Investitorilor Străini din cea de-a şasea ediţie a „Cărţii albe”, urmează a fi excluse situațiile în care modificările legislației fiscale intră în vigoare imediat după publicarea acestora sau au un efect retroactiv. Totodată, investitorii insistă ca la elaborarea actelor normative, care au impact asupra mediului de afaceri, acestea să fie consultate cu reprezentanţii business-ului. Specialiştii atenţionează şi asupra faptului că prevederile actuale cu privire la deductibilitatea anumitor cheltuieli în scopul impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător sunt în multe cazuri neclare, fiind interpretate atât de către contribuabili, cât şi de autorităţi, fapt ce duce la comiterea unor erori din partea contribuabililor şi la abordarea neconsecventă a prevederilor respective din partea autorităţilor fiscale. Astfel, ei consideră că este necesar de stabilit unele criterii clare, care să determine caracterul ordinar şi necesar al cheltuielilor suportate în cadrul activităţii de întreprinzător. De asemenea, FIA recomandă scutirea de impozitare a dividendelor achitate companiilor-mamă (rezidente în UE) cu scopul alinierii la directivele europene, precum și stimularea investițiilor UE în Moldova. Investitorii mai propun prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de rezidenţă fiscală, precum şi modificarea legislaţiei fiscale prin excluderea obligativităţii prezentării de către nerezidenți a certificatelor de rezidență până la data achitării venitului. Potrivit acestora, certificatul trebuie să fie valabil pentru întreg anul calendaristic, indiferent de data emiterii acestuia.Toate recomandările FIA în domeniul legislaţiei fiscale vizează asigurarea stabilităţii politicii fiscale și vamale, care reprezintă un factor determinant în atragerea investițiilor în economie. Investitorii remarcă că, în ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu un număr impunător de modificări ale legislației fiscale și vamale, fiind astfel supus provocării de a-și adapta strategiile de business, dar și incertitudinii privind planificarea activității pe termen lung. Lista completă de recomandări în domeniul legislației fiscale poate fi găsită în „Cartea albă” de pe site-ul web www.fia.md. //03.10.2019 — InfoMarket

Noutați dupa tema