Materialele sectiunii

Expert-Grup propune metode rezonabile de reformare a Comitetului naţional de stabilitate financiară

Expert-Grup propune metode rezonabile de reformare a Comitetului naţional de stabilitate financiară

Expertul centrului analitic independent Adrian Lupuşor a elaborat nota analitică despre modul în care poate fi raţional reformat CNSF. În document se arată că descoperirea furturilor bancare şi criza bancară din 2014-2016 au oferit multe lecţii, dintre care principala este că e nevoie de reformarea CNSF. Comitetul a fost creat în 2010 şi a demonstrat ineficienţa sa în prevenirea şi reglementarea crizei bancare. Mai mult din cauza formatului politizat şi a atribuţiilor neclare, CNFS a devenit una lacunele principale care au permis destabilizarea sistemului bancar. Expertul menţionează că în prezent, în linii mari, există un consens privind necesitatea reformării comitetului, dar acest proces a decurs lent, până acum. Una din principalele acțiuni în acest sens este modificarea din octombrie 2016 a componenței Comitetului în vederea diminuării expunerii acestuia la influențe politice (au fost excluși Prim-Ministrul, Președintele Comisiei Parlmentare “Economie, buget și finanțe” și Secretarul de stat). O altă măsură importantă care, deși nu ține de CNSF, a dus la fortificarea cadrului de stabilitate financiară a fost includerea în aprilie 2016 în Legea cu privire la BNM a unor competențe suplimentare care permit Băncii să adopte măsuri de stabilizare financiară în situații de criză. Cu toate acestea, cadrul stabilităţii financiare rămâne imperfect. Astfel, mandatul actualului Comitet rămâne neclar, fiind focusat mai curând pe soluționarea, decât pe prevenirea crizelor, este unul vag și, pe alocuri se suprapune cu atribuțiile altor instituții (în special, cu cea a BNM). În mod similar, mandatul BNM rămâne incomplet la capitolul stabilității financiare, deoarece se focusează preponderant pe soluționarea crizelor financiare și mai puțin pe prevenirea acestora. O altă problemă este că în atribuția Comitetului revine definirea crizelor sistemice, fapt ce servește drept factor declanșator pentru activitățile ulterioare ale BNM (fără anunțarea crizei sistemice de către Comitet, BNM nu poate întreprinde acțiuni de stabilizare a sistemului financiar ), însă nu sunt definite în mod clar criteriile care stau la baza acestei decizii. Nu în ultimul rând, există un vid instituțional și regulator la capitolul supravegherii macro-prudențiale –un element-cheie pentru orice cadru de stabilitate financiară. „O reformă înțeleaptă a Comitetului național de stabilitate financiară implică eliminarea lacunelor existente, în baza lecțiilor învățate din eșecurile precedente ale acestei instituții, precum și în corespundere cu arhitectura de stabilitate financiară din UE. În mod particular, reforma trebuie să clarifice mandatul CNSF, precum și modul de operare și interacțiune reciprocă a membrilor acestuia. Comitetul trebuie să fie focusat preponderent pe prevenirea crizelor financiare, pe eficientizarea comunicării și coordonării între instituțiile de care depinde stabilitatea financiară, să nu submineze independența membrilor, precum și să nu dețină atribuții care se suprapun cu cele ale membrilor acesteia”, consideră Lupuşor. // 20.03.2017- InfoMarket.

Noutați dupa tema